Serwis:

KWS BINNTTO – wzorowa odmiana żyta

KWS BINNTTO żyto hybrydowe z systemem POLLENPLUS® zostało zarejestrowane w Polsce w 2016 roku. Odmiana w trakcie badań rejestrowych zaprezentowała bardzo wiele pozytywnych cech agrotechnicznych, co znalazło odzwierciedlenie w oficjalnych wynikach COBORU. Już w pierwszym roku sprzedaży wzbudziła duże zainteresowanie rynkowe.

KWS BINNTTO w roku 2016 plonowało bardzo wysoko uzyskując średni wynik w kraju na poziomie a1 132% (88,2 dt/ha), natomiast na a2 131 % wzorca (100 dt/ha). We wszystkich testowanych regionach odmiana plonowała wysoko. Udział poszczególnych cech odpowiedzialnych za budowanie plonu: gęstość łanu, liczba ziaren w kłosie jaki i masa 1000 ziarn ma wyrównany udział w jego kształtowaniu. Taki układ cech odpowiada za stabilność plonu jest bardzo przydatny w czasie  wystąpienia niekorzystnych warunków wegetacji.

Ważnym i wyróżniającym atutem KWS BINNTO jest duża odporność na wyleganie roślin. W skali 9 stopniowej cecha ta została oceniona bardzo wysoko uzyskując notę aż 6,4 (średnia dla gatunku to 5,5). Wysoka odporność na wyleganie oraz niskie rośliny to zestaw cech bardzo ceniony przez praktykę rolniczą. Z powodzeniem odmianę tę można wybierać do intensywnych technologii lub stanowisk z wysoką podażą azotu pochodzącego z mineralizacji.

Również interesująco przedstawia się profil zdrowotnościowy. Odporność na: choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozę liści w urzędowych badaniach została oceniona jako dość duża, natomiast na pleśń śniegową i rdzę źdźbłową średnia. Wszystkie noty w zakresie odporności zostały sklasyfikowane powyżej średnich wartości dla gatunku. Jedynie odporności na mączniaka prawdziwego oceniono na poziomie 7,5 i jest to wynik tylko o 0,2 punktu niższy od średniej dla wszystkich zarejestrowanych odmian żyta. Odporność na sporysz jest kontrolowana przez system POLLENPLUS® i w tym zakresie KWS BINNTTO dorównuję odpornością najlepszym odmianom żyta populacyjnego. 

W tym sezonie przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną na zakup materiału siewnego KWS BINNTTO. Już teraz, materiał siewny można zakupić w sieci naszej dystrybucji w pakiecie „21 w cenie 20”. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami promocji

KWS BINNTTO to odmiana uniwersalna, z wieloma, bardzo korzystnymi cechami rolniczymi: czołowy plon ziarna, duża odporność na wyleganie, niski pokrój roślin oraz korzystny profil zdrowotnościowy. Analizując wyniki badań COBORU z powodzeniem można ją uprawiać w całym kraju, na wszystkich glebach nadających się pod uprawę żyta. Zebrane ziarno można sprzedać na cele konsumpcyjne lub wykorzystać do przygotowania paszy dla trzody chlewnej lub bydła. Jestem przekonany, że każdy producent rolny, który planuje uprawę żyta i wybierze tę odmianę, będzie z niej zadowolony.

KWS Zboża

Product Manager Żyto Hybrydowe

Bartosz Rudzki