Serwis:

Pszenica po kukurydzy i burakach

Późne siewy po przedplonach kukurydzianych i buraczanych to wybór pomiędzy odmianami ozimymi, a jarymi (przewódkowymi).

Doświadczenia pokazują, że część odmian ozimych oraz przewódkowych bardzo dobrze zachowuje się podczas późnych siewów i pozwala osiągać plony zbliżone do pszenicy ozimej sianej w optymalnym terminie. Należy jednak pamiętać o niższej zimotrwałości odmian przewódkowych i związanym z tym wyższym ryzykiem wymarzania. Siewy poza terminami optymalnymi posiadają oczywiste mankamenty ale można wyszczególnić korzyści, które pochodzą z tego rozwiązania.

Przewódki to odmiany jare, które charakteryzują się wyższą zimotrwałością na tle pozostałych odmian jarych.

Termin siewu i obsada:

Można je wysiewać późną jesienią (Listopad, Grudzień) oraz w trakcie zimy jeżeli warunki na to pozwolą (Luty, Marzec). Optymalna ilość wysiewu powinna mieścić się w przedziale 350-450 sztuk na metrze kwadratowym. Obsadę należy zwiększać w przypadku trudności z dobrym doprawieniem gleby. Wieloletnie obserwacje wskazują, że najlepiej zimują w fazie szpilkowania, natomiast nadmierny rozwój osłabia tą cechę.

Korzyści wynikające z siewu alternatywnego:

Alternatywny termin siewu przyczynia się do wydłużenia okresu między krzewieniem a strzelaniem w źdźbło dzięki czemu rośliny są w stanie zawiązać więcej kłosków w kłosie i wydać wyższy plon przy zachowaniu bardzo dobrej jakości jaką charakteryzują się odmiany jare. Jesienny termin siewu korzystnie wpływa na gospodarowanie wodą, przewódki korzystają z zasobów wodnych pozostałych po zimie i są mniej wrażliwe na wiosenne susze od odmian jarych. 


Dobór odmian:

W ostatnich latach w siewie alternatywnym bardzo dobrze sprawdzały się odmiany MONSUN, KWS SCIROCOO I KWS CHAMSIN   
Odmiany ozime w późnym terminie plonują bardzo dobrze, a czasami nawet lepiej od sianych tradycyjnie, wszystko zależy od przebiegu pogody.Termin siewu i obsada:

Opóźniony termin w zależności od regionu kraju zaczyna się w ostatnim tygodniu września na północnym wschodzie i w połowie października na południowych zachodzie. Jak daleko możemy opóźnić termin zależy przede wszystkim od warunków jakie panują. W doświadczeniach COBORU można znaleźć siewy w terminach grudniowych. Obsada do siewu powinna zapewnić finalnie około 600 kłosów na metrze kwadratowym, i mieścić się w przedziale 350-450 sztuk na metrze kwadratowym w zależności od stopnia opóźnienia siewu. Przyjmujemy tutaj zasadę im późniejszy siew tym więcej nasion na metrze kwadratowym.Korzyści wynikające z późnego siewu odmian ozimych:

Do korzyści płynących z opóźnionych terminów siewu zaliczyć należy przede wszystkim ograniczenie porażenia chorobami grzybowymi, co ma pozytywny wpływ na kondycje i rozwój roślin zaraz po zimie. Rośliny na plantacjach z późnych siewów rosną niższe i są mniej narażone na wyleganie od sianych w terminach optymalnych i wczesnych.Dobór odmian:

Do siewu w opóźnionym terminie polecamy takie odmiany jak JULIUS, KWS OZON, KWS DAKOTANA


KWS Zboża


Product Manager

Paweł Żmijewski