Doradztwo:

Tytuł artykułu: Production value and cost-effectiveness of pig fattening using liquid feeding or enzyme-supplemented dry mixes containing rye grain.
Wydawnictwo: Czech J. Anim.Sci., 61, 2016 (8):341-350
Numer i rok wydania: nr 8
/2016

Swine producers are reluctant to extensively use rye grain due mainly to its high content of anti-nutrients, which lessen the production effeciency of animals receiving large quantities of rye in their diets (Sullivan et al. 2005). 

więcej

Tytuł artykułu: Większy zysk na życie
Nazwa gazety:
 Agro Profil 
Numer i rok wydania: nr 7-8
/2016

Popularność żyta ozimego związana jest z dużym udziałem w naszym kraju gleb lekkich, stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi i wodnymi w porównaniu do innych zbóż, większą tolerancją na zakwaszenie gleby, dobrym wykorzystaniem zapasów wody zimowej oraz małą wrażliwością przedplon. 

więcej

Tytuł artykułu: Żyto hybrydowe - alternatywa na lekkie gleby
Nazwa gazety:
 Agrotechnika  
Numer i rok wydania: nr 8
/2016

Żyto hybrydowe przynosi wymierne korzyści w postaci wyższego plonowania na stanowiskach, na których uprawa innych ozimin jest dość ryzykowana i wymaga większych nakładów. 

więcej

Tytuł artykułu: Żyto szansą na tańsze żywienie tuczników
Nazwa gazety:
 Farmer 
Numer i rok wydania: nr 9
/2016

Zastosowanie żyta w paszach dla trzody chlewnej daje szansę na znaczną obniżkę kosztów żywienia, a co za tym idzie - wyższą rentowność tuczu. 

więcej

Tytuł artykułu: Czas na żyto hybrydowe
Nazwa gazety:
 Farmer 
Numer i rok wydania: nr 1
/2016

Żyto to zboże, które od lat nie jest należycie doceniane przez producentów trzody chlewnej. Warto jednak przełamać niekorzystne nastawienie i zdecydować się na jego użycie w paszach dla świń.  

więcej

Tytuł artykułu: Mikotoksyny żytu niestraszne
Nazwa gazety:
 Farmer 
Numer i rok wydania: nr 
7/2016

Ziarno żyta, pasza pogardzana przez wielu producentów trzody, jest zbożem bardzo odpornym na porażenie większością mikotoksyn. To ważne szczególnie w żywieniu loch.  

więcej

Tytuł artykułu: Żyto w dawkach dla krów
Nazwa gazety:
 Hoduj z głową
Numer i rok wydania: 
wrzesień-październik/2016

Współczesne odmiany żyta przy prawidłowym zbilansowaniu dawki pokarmowej z powodzeniem można stosować w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Dodatkowo jego cena jest niższa od pozostałych zbóż, co pozwala zmniejszyć koszty produkcji. 

więcej

Tytuł artykułu: Żyto ma swoje miejsce w mieszkaniach
Nazwa gazety:
 Hoduj z głową
Numer i rok wydania: 
lipiec-sierpień/2016

Współczesne odmiany żyta stanowią taki surowiec paszowy, który po właściwym zbilansowaniu dawki umożliwia osiągnięcie porównywalnych z pszenżytem, jęczmieniem i pszenicą efektów tuczu. Dodatkowo pozwala często obniżyć koszty produkcji. 

więcej

Tytuł artykułu: Żyto o tonę lepsze od pszenżyta
Nazwa gazety:
 Tygodnik Poradnik rolniczy
Numer i rok wydania: 
nr. 29/2016

Janusz Kaźmierczak z Mikuszewa (woj. wielkopolskie) uprawia tylko zboża i groch. Cała produkcja roślinna wykorzystywana jest na cele paszowe dla produkowanych w cyklu otwartym 3 tys. tucznikom rocznie. Najważniejszą rośliną jest żyto hybrydowe. Dlaczego żyto i dlaczego hybrydowe? Są trzy główne powody.

więcej

Tytuł artykułu: Tańszy tucz mieszankami żytnimi 
Nazwa gazety:
 Top Agrar Polska
Numer i rok wydania: 
nr. 11/2016

Żyto w roli paszy powoli zyskuje coraz więcej zwolenników. Jak bezpiecznie stosować to ziarno w żywieniu? Odpowiada świat nauki i praktyka. 

więcej

Tytuł artykułu: Żyto - bezpieczne i ekonomiczne 
Nazwa gazety:
 Trzoda Chlewna
Numer i rok wydania: 
nr. 06/2016

Żyto należało niegdyś do najpopularniejszych zbóż uprawianych w kraju i było stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, także świń. 

więcej

Tytuł artykułu: Czy żyto może być dochodowe?  
Nazwa gazety:
 Agro Profil
Numer i rok wydania: 
nr. 10/2016

Żyto ozime siane jest bardzo często na stanowiskach, na których nic innego nie chce rosnąć. Czy w takich okolicznościach może być dochodowe?

więcej

Tytuł artykułu: THE EFFECT OF RYE HYBRID CONTENT IN CONCENTRATE MIXTURE ON MEAT QUALITY, FATTENING AND SLAUGHTER TRAITS IN POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN BULLS (BLACK AND WHITE TYPE)
Wydawnictwo:

Rok wydania:

The aim of the study was to determine the optimal content of rye hybrid in concentrate mixture on meat quality, fattening and slaughter traits in Polish Holstein-Friesian growing bulls.

więcej

Tytuł artykułu: Czas na żyto hybrydowe
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
01/2016

Żyto to zboże, które od lat nie jest należycie doceniane przez producentów trzody chlewnej. Warto jednak przełamać niekorzystne nastawienie i zdecydować się na jego użycie w paszach dla świń.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto w żywieniu krów mlecznych
Nazwa gazety:
Hoduj z głową
Numer i rok wydania:
lipiec – sierpień 2015

W żywieniu krów mlecznych żyto nie jest zbyt popularnym zbożem, chociaż jego wartość pokarmowa jest stosunkowo dobra. Wprowadzenie go do dawki pokarmowej może w niektórych warunkach zmniejszyć koszty żywienia.

więcej

Nazwa konferencji: Efektywność stosowania mieszanek z udziałem żyta hybrydowego w tuczu świń
Data: 06/2015

Chociaż żyto należy do tradycyjnych polskich zbóż to jednak w ostatnich latach areał jego uprawy i udział w zużyciu zbóż na pasze systematycznie się zmniejsza i jest zastępowany przez pszenicę, kukurydzę, jęczmień czy pszenżyto [GUS 2014].

więcej

Tytuł artykułu: Żyto dla świń po duńsku
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
06/2015

W Danii żyto hybrydowe jest jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych w żywieniu trzody chlewnej. W naszym kraju żyto jako pasza dla świń wciąż pozostaje niedocenione.

więcej

Tytuł artykułu: Słabe gleby: żyto i świnie
Nazwa gazety:
Top Agrar Polska
Numer i rok wydania:
nr. 4/2015

Dobre plony ziarna na słabych glebach i walory w żywieniu świń – czy na pewno mowa o życie? Specjalnie dla Was odwiedziliśmy rolników wykorzystujących to zboże w żywieniu świń.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto po życie dobre w korycie
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 40 4.10.2015

Żyto jeszcze do niedawna było stosowane w żywieniu świń z bardzo dużymi ograniczeniami ze względu na znaczne zawartości substancji antyodżywczych. Nowe odmiany charakteryzują się wyższą wartością pokarmową i lepszą strawnością, mogą więc być podawane nawet młodym zwierzętom.

więcej

Tytuł artykułu: Dużo żyta w tuczu nie szkodzi
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 41 12.10.2014

Zaletą żyta hybrydowego jest przede wszystkim bardzo niska zawartość substancji antyżywieniowych, co jest decydujące przy wykorzystaniu go w żywieniu zwierząt. Poza tym można je uprawiać na słabszych glebach z całkiem dobrym plonowaniem.

więcej

Tytuł artykułu: Hybrydowe zboże dla świń
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 41 12.10.2014

Stosując mieszanki z udziałem żyta hybrydowego, można uzyskać lepszą opłacalność tuczu świń.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto dla świń się opłaca
Nazwa gazety:
Hoduj z Głową
Numer i rok wydania:
lipiec - sierpień 2013

Żywienie świń wciąż oparte jest głównie na zbożach. Tradycyjnie największe znaczenie mają jęczmień i pszenica, ale w ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się także żyto.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto hybrydowe dla bydła
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 29 21.07.2013

Myśląc o skarmianiu żyta, myślimy przede wszystkim o żywieniu trzody chlewnej. Żyto może być jednak z powodzeniem stosowane w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Wprawdzie pod względem wartości pokarmowej żyto plasuje się pomiędzy pszenicą, pszenżytem, a jęczmieniem, to jednak przy prawidłowym zbilansowaniu dawki można uzyskać dobre efekty produkcyjne i finansowe.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto w korycie
Nazwa gazety:
Rolnik Dzierżawca
Numer i rok wydania:
lipiec 2013

Głównym komponentem mieszanek paszowych dla świń są ziarna zbóż. Mają one różną wartość pokarmową, co decyduje o ich przydatności w żywieniu tych zwierząt.

więcej

Tytuł artykułu: Mieszańce żyta – nowa jakość w żywieniu bydła
Nazwa gazety:
Wiadomości Rolnicze Polska
Numer i rok wydania:
Nr 06/2013 (100)

Żyto wśród zbóż ma najmniejsze wymagania zarówno glebowe, jak i pokarmowe. Z racji dominacji gleb lekkich (ponad 60% całości gleb uprawianych w Polsce) jest rośliną niezwykle często uprawianą w naszych gospodarstwach.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto zdobywa świńskie koryta
Nazwa gazety:
Top Agrar Polska
Numer i rok wydania:
nr 10/2013

W tym roku żyto wręcz zalało rynek paszowy. Jak korzystać z tego surowca, by ograniczyć koszty żywienia i nie obniżyć efektywności produkcji?

więcej

Tytuł artykułu: Żyto – trucizna czy pasza?
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
Nr 14/2009

Żyto zajmuje w Polsce drugie miejsce pod względem areału, to dlaczego nie jest popularne jako pasza dla świń?

więcej