Odmiany:

Groch

Odmiana Krótka charakterystyka
ALVESTA Nowość Plenność z wyższej półki, grube dobrze wypełnione ziarno, duża zawartość białka i łatwość uprawy dzięki dużej odporności na wyleganie.
KWS LA MANCHA Groch wąsolistny o znakomitej odporności na wyleganie i stabilnej w latach wydajności, toleruje słabsze stanowiska glebowe
SANTANA Wysoki plon nasion, równomierne dojrzewanie i duża odporność na wyleganie