Odmiany:

KWS Harris Nowość

Siła plonowania i jakości

Bardzo wysoka wydajność i stabilność plonu – wiodąca odmiana w badaniach PDO 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechnicznym i 106% na poziomie intensywnym za okres 3 lat badań

Wysoka jakość zbieranego ziarna -  grube ziarno o dobrym wyrównaniu, duża zawartość białka

Zdrowy łan – bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego

Solidna odporność na wyleganie – proste prowadzenie łanu, możliwość uprawy na mocnych stanowiskach z bardzo intensywnym nawożeniem

Profil odmiany

Rok wpisania do Krajowego Rejestru 2016
Kierunek użytkowania Pastewny
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna a1 [% wzorca] 106
Plon ziarna a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 49,7
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,5
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,4
Cechy rolniczo-użytkowe
Wyleganie [skala 9°] 6,7
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 156
Dojrzałość pełna 203
Wysokość roślin [cm] 74
Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 90
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 5
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 5

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018

Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018

Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

Informacje ważne do 06.2019 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.