Odmiany:

KWS Olof

Tarcza na choroby

Bardzo wysoki potencjał plonowania - zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki

Dobra odporność na choroby - w szczególności na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość jęczmienia

Dobrze wykształcone ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren i dobre wyrównanie ziarna

Świetny wybór do integrowanej technologii produkcji - ponadprzeciętna zdrowotność

Profil odmiany

Kierunek użytkowania Pastewny
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna a1 [% wzorca] 101
Plon ziarna a2 [% wzorca] 100
Masa 1000 ziarn [g] 48,3
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,3
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,5
Rdza jęczmienia [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 8,1
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,9
Cechy rolniczo-użytkowe
Wyleganie [skala 9°] 6,5
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 158
Dojrzałość pełna 203
Wysokość roślin [cm] 72
Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 88
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 4
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 5

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018

Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018

Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

Informacje ważne do 06.2019 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.