Odmiany:

Rzepak ozimy KWS

Szczegółowe informacje dotyczące odmian, agrotechniki i możliwości zakupu materiału nasiennego uzyskacie Państwo u naszych przedstawicieli  jak również pod adresem:

KWS Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
Poland

Telefon: + 48 61  873 88 00
Fax: + 48 61 873 88 08

E-mail: biuro@remove-this.kws.com

www.kws.pl


Rzepak ozimy KWS - oferta odmian 2012

1.Odmiany mieszańcowe.

Nazwa Typ Charakterystyka
HYBRIGOLD F1 mieszańcowa na dobre i na bardzo dobre stanowiska
HYBRIROCK F1 mieszańcowa na opóźnione siewy, zdrowy, wydajny
HYBRISURF F1 mieszańcowa mało podatny na choroby grzybowe
KODIAK F1 mieszańcowa na opóźnione siewy, wydajny
MARCOPOLOS F1 mieszańcowa bardzo wydajny
TASILLO F1 mieszańcowa nadaje się na słabsze stanowiska
TRAVIATA F1 mieszańcowa bardzo wysoka odporność na wymarzanie
TURAN F1 mieszańcowa ekspresowy rozwój, wysoki poziom plonowania


2.Odmiany populacyjne.

Nazwa Typ Charakterystyka
DIGGER populacyjna wytrzymała, wiernie i wysoko plonująca
KOMANDO populacyjna wybitnie odporna na wymarzanie
REMY populacyjna zdrowa, wydajna, stabilna, wszechstronna
SHERLOCK populacyjna wydajna, do uprawy we wszystkich rejonach