Odmiany:

Żyto ozime

Mogę więcej. Żyto też

Żyto hybrydowe

Odmiana Typ odmiany Krótka charakterystyka
KWS Vinetto Nowość HybrydowaPlon ziarna - wysoki do bardzo wysokiego, dobra do bardzo dobrej odporność na wyleganie, korzystny profil zdrowotnościowy.
KWS Serafino HybrydowaWysoka odporność na stres suszy; od 3 sezonów czołowy plon ziarna w badaniach PDO; wysoka liczba opadania.
KWS Binntto HybrydowaPrzodująca odporność na wyleganie wśród żyta ozimego; wiodący plon ziarna w Polsce w 2017 r. – 129 % wzorca przy średnim i intensywnym poziomie agrotechniki.
KWS Bono HybrydowaStabilny plon w czasie stresu suszy; niskie rośliny, sprawdzona w praktyce rolniczej.
KWS Trebiano Nowość HybrydowaZdrowy łan aż do żniw; wysoka liczba opadania, bardzo dorodne ziarno, dobra odporność na wyleganie.
KWS Florano HybrydowaWybitna zdrowotność roślin; plon ziarna do 28% wyższy w porównaniu do odmian populacyjnych, bardzo dobra odporność na wyleganie.
KWS GATANO hybrydowaBardzo wysoka odporność na sporysz; wysoki współczynnik krzewienia.

Żyto hybrydowe GPS

Odmiana Typ odmiany Krótka charakterystyka
KWS PROGAS hybrydowaOdmiana dedykowana do uprawy w kierunku produkcji biomasy.