Serwis:

Czas na skracanie żyta

12.04.2017

W zależności od regionu, terminu siewu, etc. aktualnie plantacje żyta w Polsce znajdują się w różnym stadium rozwojowym. Jesteśmy świadomi, że w niektórych regionach zabiegi regulujące wzrost zostały już wykonane. Z powodu sporego zainteresowania tym tematem, przygotowaliśmy kompaktową, przypominającą informację na ten temat.

więcej

Na co należy zwracać uwagę przy stosowaniu fungicydów?

28.03.2017

Kolejny sezon wegetacyjny już wystartował, warto odpowiednio się do niego przygotować i wykorzystać potencjał genetyczny odmian w najlepszy możliwy sposób. Ochrona przed chorobami grzybowymi to baza solidnego plonu i odpowiedniej jakości, dlatego strategia powinna być przemyślana i indywidualnie skomponowana dla każdego pola, czy nawet odmiany.

więcej

Poprawiło w gospodarstwie opłacalność produkcji żywca wieprzowego

22.03.2017

Województwo kujawsko – pomorskie, miejscowość Wielkie Leźno w powiecie brodnickim, osadzona jest na malowniczych terenach o bardzo pagórkowatym ukształtowaniu i dużej zmienności glebowej. Na górkach piaski w dołkach ciężkie gliny, dookoła lasy i jeziora.

więcej

AGROTECH, Kielce 2017

14.03.2017

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie międzynarodowych targów rolniczych AGROTECH, które odbędą się w dniach 17- 19 marca 2017 r. przy ul. Zakładowej 1, w Kielcach.

więcej

Nowe rejestracje odmian zbóż KWS

06.03.2017

W dniu 23 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych. W trakcie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru 24 nowych odmian zbóż ozimych.

więcej

Dlaczego pszenica jara się nie kłosi?

03.03.2017

Zima w sezonie 2015/16 nie należała do zbyt mroźnych i długich, jednak nagłe spadki temperatury w styczniu do około -20°C (różnica temperatur dobowych 25-30°C) spowodowały spore szkody w zasiewach. Mróz nie oszczędził rzepaków, jęczmienia, pszenżyta oraz pszenic, co skutkowało często podjęciem decyzji o likwidacji zasiewów jesiennych i uprawie zbóż jarych.

więcej

KWS VERMONT – nowość!!!

21.02.2017

KWS VERMONT – nowość!!!

Nowa odmiana jęczmienia jarego w typie pastewnym, zarejestrowana w 2016r. KWS VERMONT to najlepiej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych, w roku 2014 na poziomie intensywnym osiągnęła 107% wzorca w skali kraju, co dało plon na poziomie 96,5dt/ha.

więcej

Oferta jęczmienia jarego na sezon 2017

21.02.2017

Nowość w ofercie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w sprzedaży odmiana KWS VERMONT, na rynku znajdują się również dobrze już znane odmiany jęczmienia takie jak: KWS ATRIKA, KWS OLOF i KWS IRINA.

więcej

AGRO SHOW OSTRÓDA 2017

02.02.2017

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie wystawy rolniczej

więcej

Jakie zboże po mroźnej zimie 2015 było najpewniejsze w plonie?

17.01.2017

Główny Urząd Statystyczny oszacował, że 2016 roku w Polsce produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 25,8 mln t i jest o około 5 % większa od uzyskanej w 2015 roku.

więcej