Serwis:

W jęczmieniu siła!


Jęczmień jary KWS liderem plonowania w doświadczeniach COBORU.

KWS VERMONT oraz KWS HARRIS to dwie najlepiej plonujące odmiany jęczmienia paszowego na intensywnym poziomie agrotechnicznym w ostatnim sezonie oraz w wieloleciu.

Obie odmiany charakteryzują się dobrą odpornością na wyleganie, dzięki czemu można je uprawiać na mocnych stanowiskach, stosując wysokie nawożenie azotowe. Odmiana KWS VERMONT posiada ponadto podwyższoną tolerancję na jony glinu, dzięki czemu lepiej radzi sobie na stanowiskach o nieuregulowanym pH. Na przestrzeni ostatnich lat te dwie nowe odmiany zdominowały poziomem plonowania badania rejestrowe a następnie badania porejestrowe, czego dowodem są wstępne rekomendacje COBORU do uprawy na terenie wybranych województw.

W ofercie odmian jęczmienia w bieżącym sezonie posiadamy również: KWS ATRIKA, KWS OLOF, KWS ORPHELIA, KWS FABIENNE, NOKIA, KWS DANTE, KWS IRINA.

W przypadku dodatkowych pytań, zaprasza do kontaktu z doradcami w terenie.

Product Manager
Żmijewski Paweł