Doradztwo:

Stosuję żyto hybrydowe w żywieniu bydła

Pan Karol Pulkowski posiada gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowość Jeniniec, gmina Bogdaniec (woj. lubuskie)

więcej

Produkcja pasz opartych na zbożach z własnego gospodarstwa to najkorzystniejsze rozwiązanie zwiększające zysk produkcji trzody chlewnej. Jednak często zdarza się, że zbiór zbóż z własnego pola nie wystarcza. Musimy wówczas posiłkować się zakupami z rynku. W takich sytuacjach dobrą alternatywą jest siew żyta hybrydowego, które na glebach lekkich i średnich charakteryzuje się najwyższym potencjałem plonowania.

więcej

Drobnoustroje w organizmie zwierzęcym w ogromnej mierze związane są z dietą, jaką stosujemy w gospodarstwie. Prowadząc tucz świń odżywiamy jednocześnie ogromną liczbę mikroorganizmów zasiedlający przewód pokarmowym. Równowaga biologiczna jelit decyduje o zdrowiu zwierząt i zyskach, jakie udaje się osiągnąć. 

więcej

Porastanie zbóż to przedwczesne kiełkowanie ziarniaków w kłosach, jest to niekorzystne zjawisko i przynosi jedynie straty. Porośnięte ziarno obniża plonowanie i zmniejsza zawartość składników pokarmowych. Stopień porastania zależy od warunków pogodowych przed i w czasie zbiorów. Przekropna pogoda, wilgoć, ciepło, słońce sprzyjają porastaniu.  

więcej

Świnie, jak i mieszanki paszowe bardzo odbiegają od tych sprzed 20 lat. W dzisiejszym postępie genetycznym świń nie ma miejsca na błędy W wyniku wielu zmian zarówno w zakresie poprawy wydajności plonowania zbóż w szczególności żyta hybrydowego, jak i doskonalenia genetycznego trzody opracowywano coraz to wydajniejsze normy żywienia. 

więcej

Główny Urząd Statystyczny oszacował, że 2016 roku w Polsce produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 25,8 mln t i jest o około 5 % większa od uzyskanej w 2015 roku. Wielu rolników nie zgadza się z szacowanym wzrostem plonów, podkreślając tym samym, że wegetacja dla roślin ozimych w wielu rejonach kraju była trudna.

więcej

W codziennej pracy odpowiadam za doradztwo w zakresie żywienia zwierząt w gospodarstwach rolnych. Pewnego dnia zgłosił się do mnie rolnik z prośbą o konsultację. W zeszłym roku wprowadził do płodozmianu żyto hybrydowe i uzyskał dobry plon średnio ponad 8 ton/ha na glebie klasy IV b.

więcej

20.01.2016 Poznaj podejście firm paszowych do żywienia trzody chlewnej żytem.

Poprosiliśmy firmy oferujące produkty oraz serwis w zakresie żywienia trzody chlewnej, o przedstawienie możliwości używania żyta do komponowania mieszanek paszowych. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym podejściem jak i przykładowymi recepturami pasz dla poszczególnych kategorii wagowych zwierząt.

więcej

10.11.2015 Duńskie podejście do żywienia żytem trzody chlewnej

Duńscy hodowcy trzody chlewnej wykorzystują zalety żyta w żywieniu. Zapoznaj się prezentowanymi opiniami w przetłumaczonym artykule z czasopisma "Magasinet Svin" - Magazyn Trzody Chlewnej.

więcej

04.08.2015 Mykotoksyny w ziarnie zbóż to poważny problem

Mykotoksyny są produktami przemiany materii grzybów pleśniowych i występują zarówno w konwencjonalnym, jak i ekologicznym systemie produkcji zbóż. Mykotoksyny od zawsze towarzyszyły człowiekowi i nie da się ich całkowicie wyeliminować.

więcej

24.07.2015 Tylko prawidłowo przechowane ziarno może być dobrym surowcem paszowym

Uprawa, zbiór, transport to ważne elementy postępowania z zebranym najczęściej w pocie czoła ziarnem. Musimy pamiętać jednak, że nie mniej ważne jest jego poprawne magazynowanie, ponieważ surowiec zbożowy źle przechowywany bardzo szybko traci na jakości, a w skrajnych przypadkach może nie nadawać się do użytku.

więcej

28.04.2015 Specjalna oferta dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą

W tym sezonie przygotowaliśmy specjalną ofertę dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Przygotowujesz pasze dla zwierząt w gospodarstwie? Nie uprawiałeś do tej pory żyta hybrydowego KWS z systemem POLLENPLUS®? Przekonaj się jak plonuje i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Wypróbuj osobiście w uprawie żyto hybrydowe hodowli KWS na powierzchni 2 ha.

więcej

21.01.2015 Metody konserwacji ziarna zbóż

Zboże przechowywane jest w gospodarstwach najczęściej w formie suchej w silosach lub magazynach płaskich. Innym rozwiązaniem może być zakiszanie na przykład za pomocą metody tunelowej lub magazynowane za pomocą metody chemicznej, potocznie zwanej konserwacją. Zakiszenie zachodzi w warunkach beztlenowych z udziałem bakterii kwasu mlekowego najczęściej w tunelach foliowych bądź silosach przykrywanych folią.

więcej