Doradztwo:

Pytania o Żyto KWS w żywieniu Trzody

1.    Która odmiana żyta hybrydowego KWS najlepiej nadaje się do skarmiania przez trzodę chlewną?

Wszystkie odmiany żyta hybrydowego KWS świetnie nadają się do skarmiania przez świnie. Ważny jest jednak odpowiedni dobór odmian do indywidualnych warunków danego gospodarstwa. W doborze odpowiedniej odmiany do uprawy pomogą Doradcy Agrotechniczni KWS.

2.    Co to są substancje antyżywieniowe?

Substancje antyżywieniowe są to związki chemiczne występujące we wszystkich gatunkach zbóż. Możemy również znaleźć je w ziarnie soi. Należą do nich między innymi: polisacharydy nieskrobiowe (NSP), polifenole, inhibitory trypsyny, chymotrypsyny, inhibitory proteazy i amylazy i wiele innych. Związki te ograniczają bądź uniemożliwiają wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta, przez co wpływają na obniżenie wyników produkcyjnych. Żyto hybrydowe KWS z systemem POLLENPLUS® charakteryzują się niską zawartością substancji antyżywieniowych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały zawartość substancji antyżywieniowych, na poziomie bardzo podobnym do pszenżyta, które jest uznawane za dobry surowiec paszowy.

3.    Czy żyto można stosować u loch? Na co zwrócić uwagę?

W żywieniu loch prośnych i karmiących według zaleceń Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG (2006), żyto może stanowić 25% udziału w mieszance paszowej, natomiast według norm duńskich maksymalny udział żyta dla loch prośnych to 30% i karmiących 20% w mieszance. Komponując taką paszę należy zwrócić szczególną uwagę na jakość użytych surowców. Dużym problemem w paszach dla loch w dalszym ciągu okazują się mykotoksyny. Laboratorium badawcze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez sześć lat badało zawartość grzybów pleśniwych i mikotoksyn w zbożach. Przebadano kilkaset prób ziarna. Badanie wykazało, że w najniższym stopniu mikotoksynami fuzaryjnymi skażone były analizowane próby ziarna żyta.

4.    Czy należy koniecznie stosować preparaty enzymatyczne do pasz z udziałem żyta hybrydowego KWS?

Dodatek preparatów enzymatycznych zawierających B-glukanazę i ksylanazę pozwala na częściowy rozkład polisacharydów nieskrobiowych. Jak pokazują doświadczenia nad zastosowaniem żyta w żywieniu trzody chlewnej o masie ciała powyżej 35kg, udział związków NSP zawartych w ziarnie żyta nie wpływa ujemnie na wydajność oraz zdrowie zwierząt.

Kiedy jednak zdecydujemy się na zastosowanie enzymów w paszy zawierającej duży udział żyta możemy oczekiwać, większej dostępność energii w paszy, co może wymagać korekty dawki pokarmowej.

5.    Czy żytem można skarmiać również prosięta?

Prawidłowe pobranie paszy w młodym wieku świń ma ogromne znaczenie dla późniejszego rozwoju zwierzęcia. Duża zawartość cukrów i dość wysoki poziom skrobi w życie sprawia, że pasza już z niewielkim jego udziałem jest słodsza i jest chętniej pobierana przez zwierzęta. Tabela nr. 1 określa maksymalny udział żyta według specjalistów zagranicznych w poszczególnych grupach wiekowych. Według duńskich zaleceń (2012) dla prosiaka do 15 kg masy ciała nie zaleca się podawania żyta. Od 15kg. maksymalny udział żyta w dawce według specjalistów z Danii to 10%. Inaczej do tego odnoszą się specjaliści z Niemiec. Według niemieckich normy żywienia DLG, żyto w udziale do 10% można stosować u zwierząt o masie ciała do 15 kg oraz w 20% udziale przy masie ciała od15-28 kg. W etapie tuczu starterowego należy szczególne zadbać o prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej.

Tabela 1. Zalecane maksymalne udziały żyta w mieszankach dla świń według norm niemieckich i duńskich.

Masa ciała

Zalecenia niemieckie (2006)*

Zalecenia duńskie (2013)**

Prosięta do 15 kg

10%

-

Prosięta od15 kg

20%

10%

Tuczniki 28-40 kg

30%

20%

Tuczniki 40 – 60 kg

40%

40%

Tuczniki 60 – 90 kg

50%

40%

Tuczniki od 90 kg

50%

40%

Źródło danych: *Zalecenia Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG 2006; **Doradca ds. Żywienia Zwierząt Bjarne Knudsen 2013.