Doradztwo:

Tytuł artykułu: THE EFFECT OF RYE HYBRID CONTENT IN CONCENTRATE MIXTURE ON MEAT QUALITY, FATTENING AND SLAUGHTER TRAITS IN POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN BULLS (BLACK AND WHITE TYPE)
Wydawnictwo:

Rok wydania:

The aim of the study was to determine the optimal content of rye hybrid in concentrate mixture on meat quality, fattening and slaughter traits in Polish Holstein-Friesian growing bulls.

więcej

Tytuł artykułu: Czas na żyto hybrydowe
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
01/2016

Żyto to zboże, które od lat nie jest należycie doceniane przez producentów trzody chlewnej. Warto jednak przełamać niekorzystne nastawienie i zdecydować się na jego użycie w paszach dla świń.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto w żywieniu krów mlecznych
Nazwa gazety:
Hoduj z głową
Numer i rok wydania:
lipiec – sierpień 2015

W żywieniu krów mlecznych żyto nie jest zbyt popularnym zbożem, chociaż jego wartość pokarmowa jest stosunkowo dobra. Wprowadzenie go do dawki pokarmowej może w niektórych warunkach zmniejszyć koszty żywienia.

więcej

Nazwa konferencji: Efektywność stosowania mieszanek z udziałem żyta hybrydowego w tuczu świń
Data: 06/2015

Chociaż żyto należy do tradycyjnych polskich zbóż to jednak w ostatnich latach areał jego uprawy i udział w zużyciu zbóż na pasze systematycznie się zmniejsza i jest zastępowany przez pszenicę, kukurydzę, jęczmień czy pszenżyto [GUS 2014].

więcej

Tytuł artykułu: Żyto dla świń po duńsku
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
06/2015

W Danii żyto hybrydowe jest jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych w żywieniu trzody chlewnej. W naszym kraju żyto jako pasza dla świń wciąż pozostaje niedocenione.

więcej

Tytuł artykułu: Słabe gleby: żyto i świnie
Nazwa gazety:
Top Agrar Polska
Numer i rok wydania:
nr. 4/2015

Dobre plony ziarna na słabych glebach i walory w żywieniu świń – czy na pewno mowa o życie? Specjalnie dla Was odwiedziliśmy rolników wykorzystujących to zboże w żywieniu świń.

więcej

Tytuł artykułu: Dużo żyta w tuczu nie szkodzi
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 41 12.10.2014

Zaletą żyta hybrydowego jest przede wszystkim bardzo niska zawartość substancji antyżywieniowych, co jest decydujące przy wykorzystaniu go w żywieniu zwierząt. Poza tym można je uprawiać na słabszych glebach z całkiem dobrym plonowaniem.

więcej

Tytuł artykułu: Hybrydowe zboże dla świń
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 41 12.10.2014

Stosując mieszanki z udziałem żyta hybrydowego, można uzyskać lepszą opłacalność tuczu świń.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto po życie dobre w korycie
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 40 4.10.2015

Żyto jeszcze do niedawna było stosowane w żywieniu świń z bardzo dużymi ograniczeniami ze względu na znaczne zawartości substancji antyodżywczych. Nowe odmiany charakteryzują się wyższą wartością pokarmową i lepszą strawnością, mogą więc być podawane nawet młodym zwierzętom.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto dla świń się opłaca
Nazwa gazety:
Hoduj z Głową
Numer i rok wydania:
lipiec - sierpień 2013

Żywienie świń wciąż oparte jest głównie na zbożach. Tradycyjnie największe znaczenie mają jęczmień i pszenica, ale w ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się także żyto.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto hybrydowe dla bydła
Nazwa gazety:
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Numer i rok wydania:
Nr 29 21.07.2013

Myśląc o skarmianiu żyta, myślimy przede wszystkim o żywieniu trzody chlewnej. Żyto może być jednak z powodzeniem stosowane w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Wprawdzie pod względem wartości pokarmowej żyto plasuje się pomiędzy pszenicą, pszenżytem, a jęczmieniem, to jednak przy prawidłowym zbilansowaniu dawki można uzyskać dobre efekty produkcyjne i finansowe.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto w korycie
Nazwa gazety:
Rolnik Dzierżawca
Numer i rok wydania:
lipiec 2013

Głównym komponentem mieszanek paszowych dla świń są ziarna zbóż. Mają one różną wartość pokarmową, co decyduje o ich przydatności w żywieniu tych zwierząt.

więcej

Tytuł artykułu: Mieszańce żyta – nowa jakość w żywieniu bydła
Nazwa gazety:
Wiadomości Rolnicze Polska
Numer i rok wydania:
Nr 06/2013 (100)

Żyto wśród zbóż ma najmniejsze wymagania zarówno glebowe, jak i pokarmowe. Z racji dominacji gleb lekkich (ponad 60% całości gleb uprawianych w Polsce) jest rośliną niezwykle często uprawianą w naszych gospodarstwach.

więcej

Tytuł artykułu: Żyto zdobywa świńskie koryta
Nazwa gazety:
Top Agrar Polska
Numer i rok wydania:
nr 10/2013

W tym roku żyto wręcz zalało rynek paszowy. Jak korzystać z tego surowca, by ograniczyć koszty żywienia i nie obniżyć efektywności produkcji?

więcej

Tytuł artykułu: Żyto – trucizna czy pasza?
Nazwa gazety:
Farmer
Numer i rok wydania:
Nr 14/2009

Żyto zajmuje w Polsce drugie miejsce pod względem areału, to dlaczego nie jest popularne jako pasza dla świń?

więcej