Doradztwo:

01.10.2018 Uprawiam żyto hybrydowe z przeznaczeniem na paszę dla bydła

Gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowość Rynek, powiat nowomiejskim, (woj. warmińsko-mazurskie) prowadzę od 7 lat, które odziedziczyłem po rodzicach. W chwili obecnej powierzchnia gruntów rolnych wynosi 70 ha. Zdecydowana większość pól to gleby lekkie klasy V i VI z nielicznymi kawałkami klasy IV. Wszystkie uprawiane rośliny przeznaczone są na pasze dla bydła. Połowę areału zajmują trawy z przeznaczeniem na sianokiszonkę, 18 ha stanowi uprawa kukurydzy, z której robimy kiszonkę.

więcej

12.07.2018 Żyto z grochem - tanie i efektywne żywienie trzody chlewnej.

W ostatnim czasie na rynku surowców paszowych pojawiło się dużo nasion roślin strączkowych. W podaży przeważa surowiec grochu. Jest to następstwo wprowadzenia do zmianowania roślin spełniających wymogi zazielenienia (tzw. obszary EFA). Wychodząc naprzeciw zapytaniom odnośnie stosowania grochu w żywieniu świń, postanowiłem przedstawić kilka informacji widziane okiem żywieniowca.

więcej

29.03.2018 Duńskie standardy żywienia loch w okresie laktacji.

Nie od dziś wiadomo, że produkcja trzody chlewnej w Danii stoi na bardzo wysokim poziomie, a duńscy hodowcy to specjaliści najwyższej klasy. Duńskie Centrum Badania Trzody Chlewnej (w skrócie SEGES) prowadzi szereg badań i doświadczeń mającym na celu poprawę efektywności ekonomicznej oraz hodowlanej. Pod koniec 2017 roku SEGES opublikowało nowe wytyczne dotyczące żywienia loch w okresie laktacji.

więcej

25.07.2017 Kalkulatory żywieniowe - wspomaganie produkcji zwierzęcej.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego daje dużo satysfakcji. Można obserwować jak rosną zwierzęta czy rośliny, jak zastosowanie różnych technicznych rozwiązań, wpływa na poprawę procesu produkcji. W dzisiejszych czasach zarządzanie gospodarstwem rolnym polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji - co produkować, jak produkować, czym nawozić, czym karmić itd.

więcej

22.03.2017 Poprawiło w gospodarstwie opłacalność produkcji żywca wieprzowego

Województwo kujawsko – pomorskie, miejscowość Wielkie Leźno w powiecie brodnickim, osadzona jest na malowniczych terenach o bardzo pagórkowatym ukształtowaniu i dużej zmienności glebowej. Na górkach piaski w dołkach ciężkie gliny, dookoła lasy i jeziora.
Państwo Marzena i Paweł Bieńkowscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 41ha. Zdecydowana większość powierzchni gospodarstwa stanowią gleby lekkie klasy V i VI z nielicznymi kawałkami klasy III b.

więcej

20.01.2016 Poznaj podejście firm paszowych do żywienia trzody chlewnej żytem.

Poprosiliśmy firmy oferujące produkty oraz serwis w zakresie żywienia trzody chlewnej, o przedstawienie możliwości używania żyta do komponowania mieszanek paszowych. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym podejściem jak i przykładowymi recepturami pasz dla poszczególnych kategorii wagowych zwierząt.

więcej

10.11.2015 Duńskie podejście do żywienia żytem trzody chlewnej

Duńscy hodowcy trzody chlewnej wykorzystują zalety żyta w żywieniu. Zapoznaj się prezentowanymi opiniami w przetłumaczonym artykule z czasopisma "Magasinet Svin" - Magazyn Trzody Chlewnej.

więcej

27.08.2015 Żyto atrakcyjny surowiec paszowy

Niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego, zmusza hodowców do poszukiwania nowych rozwiązań które zapewnią dodatkowy zysk. Jak wiadomo, największą część kosztów w produkcji trzody chlewnej stanowią koszty żywienia, dlatego w tym elemencie poszukuję się największych oszczędności. Należy jednak pamiętać, że obniżenie kosztów paszy nie może przekładać się na obniżenie jej jakość.

więcej

28.04.2015 Specjalna oferta dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą

W tym sezonie przygotowaliśmy specjalną ofertę dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Przygotowujesz pasze dla zwierząt w gospodarstwie? Nie uprawiałeś do tej pory żyta hybrydowego KWS z systemem POLLENPLUS®? Przekonaj się jak plonuje i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Wypróbuj osobiście w uprawie żyto hybrydowe hodowli KWS na powierzchni 2 ha.

więcej

31.07.2014 Żyto hybrydowe KWS - doskonały surowiec paszowy

KWS Zboża, we współpracy z uczelniami, od kilku lat prowadzi badania na trzodzie chlewnej z wykorzystaniem mieszanek paszowych, komponowanych z ziarna żyta hybrydowego z systemem POLLENPLUS®. Wszystkie przeprowadzone do tej pory doświadczenia wskazują, że hybrydowe KWS jest bardzo dobry surowcem paszowym.

więcej

09.08.2013 Żywienie trzody z żytem hybrydowym jest tańsze - receptury mieszanek paszowych dla świń z dużym udziałem żyta hybrydowego.

W wielu regionach żniwa dopiero się zaczęły, w innych mają się ku końcowi. Dla Doradców ds. Żywienia Zwierząt zaczyna się okres wytężonej pracy. Stawiane są nowe wyzwania związane z bilansowaniem mieszanek paszowych na bazie zebranych plonów, tak aby opłacalność produkcji zwierząt była jak najwyższa.

więcej

10.07.2013 Żyto hybrydowe z systemem POLLENPLUS® w żywieniu krów mlecznych

W 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach, Państwowego Instytutu Zootechniki PIB w Balicach przeprowadzono doświadczenie, sprawdzające wpływ skarmiania ziarna żyta hybrydowego w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych będących w szczycie laktacji na ich wydajność i skład mleka.

więcej

13.03.2013 Żyto hybrydowe KWS LOCHOW z systemem POLLENPLUS® w żywieniu bydła rzeźnego

Wielu hodowców zastanawia się jak obniżyć koszty opasu bydła rzeźnego. Jednym z najefektywniejszych sposobów na poprawę opłacalności produkcji żywca wołowego jest prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa, zapewniająca dobre wyniki produkcyjne, przy zachowaniu prawidłowej zdrowotności zwierząt. Elementem tworzącym znaczną część kosztów produkcji jest pasza treściwa.

więcej

01.03.2013 Żywienie świń żytem hybrydowym się opłaca !!!

Według różnych źródeł obecnie koszt paszy w hodowli świń wynosi ok. 70 - 80% wszystkich kosztów związanych z produkcją żywca wieprzowego. Jednym z głównych zadań jakie stawiane są doradcom żywieniowym zajmujących się bilansowaniem dawek poza wysoką mięsnością i przyrostem dobowym zwierząt jest obniżenie zużycia paszy na kilogram przyrostu. Postęp genetyczny w hodowli świń oraz nowoczesne komponenty oferowane przez firmy paszowe sprawiają, że te wszystkie parametry są coraz lepsze.

więcej