Doradztwo:

09.08.2013 Żywienie trzody z żytem hybrydowym jest tańsze - receptury mieszanek paszowych dla świń z dużym udziałem żyta hybrydowego.

W wielu regionach żniwa dopiero się zaczęły, w innych mają się ku końcowi. Dla Doradców ds. Żywienia Zwierząt zaczyna się okres wytężonej pracy. Stawiane są nowe wyzwania związane z bilansowaniem mieszanek paszowych na bazie zebranych plonów, tak aby opłacalność produkcji zwierząt była jak najwyższa.

Coraz większe zainteresowanie ze strony hodowców żywieniem mieszankami z dużym udziałem żyta skłoniło mnie do zbilansowania kilku przykładowych receptur. Postanowiłem przygotować  mieszanki dla świń w dwóch wersjach dla danej grupy wagowej – z żytem hybrydowym i dla porównania ceny oraz parametrów paszy na bazie tradycyjnych zbóż ( jęczmienia, pszenżyta i pszenicy). Pierwsza od 15 do 28 kg m.c. z 20 % udziałem żyta hybrydowego, następna od 28 do 70 kg m.c. z 35% dodatkiem żyta hybrydowego i na ostatni okres tuczu od 70 kg m.c. zastosowałem 50% żyta. Starałem się aby zawartość składników pokarmowych zawartych w obu wariantach żywienia była jak najbardziej zbliżona do siebie, a różnice jakie powstały wynikały z różnicy w cenie poszczególnych surowców.

Receptury, które Państwu prezentuję zostały wygenerowane w programie Hybrymin Futer® wersja z 2008 r. Dla ułatwienia podpowiem, że górna tabela to surowce ich procentowy udział w mieszance i cena w zł/kg, natomiast dolna tabela to zawartość składników pokarmowych wynikająca z procentowego udziału poszczególnych zbóż. Ceny surowców, które wykorzystałem do stworzenia tych receptur są średnimi cenami oferowanymi przez podmioty przetwórcze i firmy handlowe na dzień 24 lipiec 2013 r. Zdaje sobie sprawę, że te wartości mogą się różnic w zależności od regionu i sytuacji na rynku zbóż. Różnica w cenie pomiędzy żytem a pozostałymi zbożami na poziomie 100 -150 zł/t na korzyść żyta, powoduje, że w przypadku pasz tucznikowych można zbilansować mieszankę tańszą nawet o 50 zł/t. przy zachowaniu podobnych a czasami lepszych parametrów paszy.

Receptury te proszę traktować jako poglądowe. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skarmianiem żyta w produkcji trzody, zachęcam do kontaktu.

KWS LOCHOW POLSKA
Doradca ds. Żywienia Zwierząt
Tomasz Pieńczewski
Tel. 601 372912