Doradztwo:

10.07.2013 Żyto hybrydowe z systemem POLLENPLUS® w żywieniu krów mlecznych

W 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach, Państwowego Instytutu Zootechniki PIB w Balicach przeprowadzono doświadczenie, sprawdzające wpływ skarmiania ziarna żyta hybrydowego w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych będących w szczycie laktacji na ich wydajność i skład mleka.

Wyniki przeprowadzonego doświadczenia potwierdziły, że żyto hybrydowe KWS LOCHOW jest dobrym surowcem paszowym, który z powodzeniem może być stosowany w skarmianiu krów mlecznych. Chciałbyś wiedzieć więcej? Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z przeprowadzonego doświadczenia.