Doradztwo:

Poznaj podejście firm paszowych do żywienia trzody chlewnej żytem.

Poprosiliśmy firmy oferujące produkty oraz serwis w zakresie żywienia trzody chlewnej, o przedstawienie możliwości używania żyta do komponowania mieszanek paszowych. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym podejściem jak i przykładowymi recepturami pasz dla poszczególnych kategorii wagowych zwierząt.

BioFeed Sp. z o. o. Wojciech Karolewski

Możliwości pokarmowe żyta w dawkach dla trzody chlewnej ograniczają substancję anty-żywieniowe takie jak polisacharydy nieskrobiowe czyli pentozany i β-glukany. Produkowane w organizmie świń enzymy trawienne nie mają zdolności rozkładu polisacharydów pochodzenia nie skrobiowego, dodatkowo inhibitory trypsyny pogarszają zdolność wykorzystania białka, a alkilorezorcynole powodują pogorszenie pobrania paszy.

W odmianach hybrydowych żyta poziom substancji antyżywieniowych jest znacznie mniejszy co sprawia, że jego wartość pokarmowa porównywana jest nawet do pszenżyta.

Zawartość białka w życie jest nieco niższa niż w pszenicy czy jęczmieniu, ale wyższa od kukurydzy. Skład aminokwasowy poza niższym poziomem aminokwasów siarkowych jest podobny jak w pszenicy czy jęczmieniu, a w porównaniu do kukurydzy, przy skarmianiu żytem nie potrzeba uzupełniać tryptofanu. Żyto się dobrze bilansuje w dawkach dla tuczników z jęczmieniem czy nawet owsem jeżeli chodzi o udział białka włókna i energii. Nie zaleca się komponować tego zboża z dużą ilością kukurydzy w tuczu końcowym ze względu na skład aminokwasowy i niski poziom białka czy też włókna. Może to niekorzystnie wpłynąć na mięsność i wybojowość tuczników.

Z pasz białkowych żyto będzie się dobrze uzupełniać w dawce z dodatkiem śruty rzepakowej ze względu na uzupełnienie metioniny, której w swoim składzie żyto zawiera mniej niż inne zboża. Ze względu na to, że znaczna część energii zlokalizowana jest w niestrawnych dla świń pentozanach wartość energetyczną tego zboża jest mniejsza.

Żeby zwiększyć wartość pokarmową żyta dla świń Biofeed zaleca podawanie preparatu EnzymFeed do paszy w ilości 2 kg/tonę. EnzymFeed poprawia wykorzystanie energii z polisacharydów nisko-skrobiowych oraz redukuje substancje anty-żywieniowe.

W skład preparatu EnzymFeed wchodzą enzymy: endo-1,4-beta ksylanaza,endo-1,3(4)-beta-glukan, enzymy poboczne- mannozy, pektynazy, proteazy, wyciągi ziołowe, glinokrzemiany.

Tabela 1. Zastosowanie preparatu EnzymFeed w żywieniu trzody chlewnej.

BioFeed Sp. z o. o.
Wojciech Karolewski
Tel. 503 010 391
w.karolewski@remove-this.biofeed.pl


DOLFOS Sp. z o. o. Dariusz Zadumiński

Od kilku lat współpracuję z gospodarstwem specjalizującym się w tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym. Sławomir Badek sprzedaje rocznie około 2800 szt. tuczników. Gospodaruje na 75 ha z czego ponad 50 ha to 5-6 klasa ziemi. Uprawia tam głównie kukurydzę, rośliny strączkowe i żyto hybrydowe. Wszystkie plony zużywane są we własnym gospodarstwie. Żyto stosowane było na początku z pewnymi obawami, modyfikowaliśmy skład premiksów o dodatkowe enzymy. Po wprowadzeniu do zmianowania żyta hybrydowego bazujemy na standardowych premiksach z oferty Dolfosu. Bez obaw o parametry zużycia paszy, jakość tuszy powoli zwiększaliśmy ilość żyta do 45 a nawet 50% w składzie zboża dawki. W zeszłym trudnym w naszym terenie roku dla plonów zbóż, szczególnie kukurydzy żyto plonowało ponad 5t/ha na 6 klasie ziemi. Pan Sławomir skorzystał też z dodatkowych dopłat ARR do kwalifikowanego materiału siewnego.

Z powodzeniem stosuję w żywieniu trzody żyto hybrydowe a stabilne plony i stosunkowo niskie koszty uprawy czyni to zboże coraz bardziej konkurencyjne na rynku paszowym. Poniżej przedstawiam przykładową recepturę mieszanki paszowej z udziałem żyta.

Tabela 2. Przykładowa mieszanka paszowa firmy DOLFOS z udziałem żyta dla tuczników o masie ciała 30-70 kg.

Tabela 2. Przykładowa mieszanka paszowa firmy DOLFOS z udziałem żyta dla tuczników o masie ciała 30-70 kg.

DOLFOS Sp. z o. o.
Dariusz Zadumiński
Tel. 604 902 012
darek@remove-this.dolfos.pl


LAUNTOP Polska. Marek Bil

Firma Launtop Polska, którą reprezentuję zajmuje się od kilkunastu lat innowacyjnymi materiałami i dodatkami paszowymi. W naszej ofercie znajdują się produkty dla wszystkich zwierząt hodowlanych. Współpracujemy z hodowcami oraz mieszalniami pasz.

Podczas bilansowania receptur dla trzody chlewnej, coraz częściej spotykam się z żytem hybrydowym. Zboże to jest głównie stosowane w paszach typu grower i finiszer. Z moich obserwacji wynika, że żyto dobrze bilansuje się w mieszankach tuczowych. Należy jednak pamiętać, że posiada niższy poziom białka w porównaniu z pszenicą czy jęczmieniem. Ten brak należy uzupełnić surowcami wysokobiałkowymi. Oprócz śruty sojowej czy rzepakowej możemy też zastosować śrutę guarową, która zawiera aż 50 % białka. Śruta guar charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów białka w grupie roślin strączkowych.

Zapraszam na stronę www.launtop.pl , na której można zapoznać się z naszą ofertą. Poniżej przedstawiam mieszankę paszową z 20 % udziałem żyta dla tuczników od 30 do 70 kg masy ciała stosowaną przez jednego z hodowców.

Tabela 3. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Launtop z udziałem żyta dla tuczników o masie ciała 30-70 kg

Tabela 3. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Launtop z udziałem żyta dla tuczników o masie ciała 30-70 kg

LAUNTOP Polska
Marek Bil
Tel. 601 981 211
m.bil@remove-this.launtop.pl


Neorol Sp. z o. o. Kierownik Działu Handlowego, Grzegorz Spychała

Żyto jest zbożem popularnym w naszym kraju, stanowi blisko 20 % struktury zasiewów wszystkich zbóż w Polsce. Żyto ma stosunkowo małe wymagania glebowe i wodne, a także odznacza się małą wrażliwością na przedplon. Wraz z pojawieniem się takich produktów jak bioetanol, biogaz zboże to stało się produktem poszukiwanym na rynku, wzrasta też wykorzystanie żyta w produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych. Odmiany żyta hybrydowego charakteryzują się o 15-25% wyższym potencjałem plonowania niż odmiany tradycyjne. Wysoka odporność na suszę oraz mrozoodporność czyni je ciekawą propozycję dla gospodarstw, które oczekują stabilnego źródła surowca paszowego.

Skład chemiczny i wartość energetyczna żyta zależy w dużym stopniu od odmiany, dojrzałości ziarna, warunków klimatycznych, stopnia nawożenia gleby. Żyto jest zbożem wysoko energetycznym, wartość energii metabolicznej oscyluje w granicach 13,00 - 14,6 MJ/kg jest to poziom porównywalny z pszenicą. Bilans aminokwasowy żyta jest korzystny, zawiera ono wprawdzie mało białka, jednak jest to białko o wysokiej wartości odżywczej. Warto zwrócić uwagę na poziom lizyny, który w ziarnie żyta waha się w granicach 3,2 - 4,2g/kg. Wartość żyta jako dobrej paszy obniża zawartość substancji antyżywieniowych takich jak: alkilorezorcynole, taniny, pektyny, inhibitory trypsyny, miko toksyny. Polisacharydy nieskrobiowe, tworzą zręby strukturalne komórek roślinnych i stanowią materiał zapasowy. Produkowane w organizmie świń enzymy trawienne nie mają zdolności rozkładu polisacharydów nieskrobiowych. U zwierząt monogastrycznych związki te wpływają na wzrost lepkości treści jelitowej, co powoduje obniżenie wydzielania produkowanych enzymów trawiennych oraz pogarsza wchłanianie składników pokarmowych. W ziarnie żyta stwierdzano na ogół występowanie większej ilości alkilorezorcynoli, aniżeli w pszenicy i pszenżycie, chociaż w niektórych odmianach żyta hybrydowego poziom ten jest już zbliżony do pszenżyta.

Z chwilą wprowadzenia nowych odmian mieszańcowych, poziom substancji antyodżywczych zaczął się zmieniać i dzisiaj żyto charakteryzuje się znacznie niższym poziomem substancji antyodżywczych, dzięki czemu wykorzystanie tego zboża w żywieniu zwierząt monogastrycznych jest większe.

Tabela 4. Maksymalny udział żyta w mieszankach paszowych dla trzody.

Grupy ZwierzątŻyto
Lochy Luźne i NiskoprośneMax 20%
Lochy Karmiące i Wysokoprośne Max 10%
Prosięta do 15kgNie zaleca się
Prosięta powyżej 15kg Nie zaleca się
Tuczniki 30 – 60kg Max 20%
Tuczniki powyżej 60kg Max 30%

Odpowiednie zbilansowanie receptury pokarmowej z udziałem żyta daje nam świetną pasze szczególnie dla tuczników.
Przykładowe receptury z wykorzystaniem mieszanki paszowej uzupełniającej i mieszanki paszowej mineralno-witaminowej firmy Neorol Sp. z o.o. . Koncentraty i mieszanki mineralno-witaminowe firmy Neorol Sp. z o.o. zawierają enzymy zwiększające rozkład polisacharydów nieskrobiowych, dzięki czemu można zwiększyć udział żyta w mieszankach pełnoporcjowych.

Tabela 5. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Neorol z 15% udziałem żyta dla tuczników o masie ciała 30-60 kg.

Komponenty Udział %
Jęczmień 35
Pszenżyto 20
Żyto 15
Pszenica 12
Poekstrakcyjna śruta sojowa 15
Neomix HMG 3-2,5% 3

Tabela 6 Przykładowa mieszanka paszowa firmy Neorol z 20% udziałem żyta dla tuczników o masie ciała powyżej 60 kg.

Komponenty Udział %
Jęczmień 40
Pszenżyto 25
Żyto 20
Koncentrat Golden 15/10% 15

Więcej informacji na temat pozostałych produktów na naszej stronie. http://www.neorol.com.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi doradcami żywieniowymi. Kierownik Działu Handlowego
Grzegorz Spychała
Tel. 62 7403637 lub 62 7403638
neorol@remove-this.neorol.com.pl


Sano – Nowoczesne żywienie zwierząt. dr Ryszard Kujawiak

Producenci trzody chlewnej, aby zarobić, muszą produkować jak największe ilości żywca przy jak najmniejszych kosztach. Zastosowanie żyta w żywieniu świń pozwala obniżyć koszty produkcji.

Sano dąży do jak najbardziej opłacalnego żywienia zwierząt, aby zyski osiągane przez hodowców były jak największe. W tym celu dokładnie bilansowane są dawki i odpowiednio dobierane pasze, by ich wykorzystanie było jak najlepsze. Jedną z możliwości obniżania kosztów produkcji jest zastosowanie żyta w żywieniu świń, które jest zbożem bardzo chętnie zjadanym. Nieco mniejszą w porównaniu do innych zbóż wartość pokarmową żyta rekompensuje znacznie niższa cena, co sprawia, że może być ono polecane w żywieniu większości grup produkcyjnych, praktycznie we wszystkich, poza prosiętami.

Sano zaleca stosowanie żyta bez dodatku enzymów, gdyż odpowiednio bilansując mieszanki, nawet przy 50 % udziale żyta można uzyskać znakomite efekty w tuczu świń. Ważne jest, aby świnie były stopniowo przyzwyczajane do pobierania coraz większych ilości żyta. Przy 3 mieszankach udział żyta może stopniowo wzrastać z 10 % na początku, poprzez 25 % w środkowym i do 50 % na końcu tuczu. Przy 2 mieszankach można na początku tuczu zastosować 20 % i na końcu 50 % żyta.

Warto dokładnie przyjrzeć się efektom produkcyjnym uzyskiwanym przy stosowaniu danej paszy lub komponentu. Hodowcy przy dążeniu do opłacalnej produkcji najczęściej skupiają się tylko na cenie zakupu, zapominając, że to nie cena 1 kg paszy, a koszt produkcji 1 kg żywca decyduje o opłacalności tuczu świń.

Zboża należy drobno ześrutować

Na efekty tuczu wpływa również stopień ze śrutowania zboża. Jeszcze nie tak dawno uważano, że pasza dla świń powinna być śrutowana grubo. Obecnie coraz więcej doświadczeń potwierdza, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy pasza śrutowana jest bardzo drobno. Kiedy cząstki mają wielkość poniżej 1 mm, to taka pasza jest najlepiej trawiona i jej wykorzystanie w przewodzie pokarmowym jest największe. Przedstawiciele Sano są wyposażeni w specjalne sita do pomiaru stopnia ześrutowania paszy i u każdego hodowcy mogą sprawdzić, czy jej struktura jest właściwa dla świń.

Zalecane receptury w intensywnym tuczu 2-fazowym świń

Tabela 7. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Sano z udziałem żyta dla tuczu dwufazowego.

Grower (30-70kg)Finisher (70-110 kg)
Soja poekstr. 46 %%107
Rzepak poekstr.%34
Jęczmień%35352525
Pszenica%35352122
Żyto %13,514,54040
SanoCid%0,50,50,50,5
Poweramino%32,5
Protamino Premium Forte%1512,5
Energia metabolicznaMJ12,612,912,713,0
Białko ogólne%15,315,314,014,1
Lizyna%0,980,960,850,86

Tabela 8. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Sano z udziałem żyta dla tuczu trójfazowego.

Starter (30-60kg) Grower (60-90kg)Finisher (90-110 kg)
Soja poekstr. 46 %%10       86
Rzepak poekstr.%344
Jęczmień%353630302025
Pszenica%353625262017
Żyto %13,512,530304745
SanoCid%0,50,50,50,50,50,5
Poweramino%32,52,5
Protamino Premium Forte%1513,512,5
Energia metabolicznaMJ12,612,912,612,912,713,0
Białko ogólne%15,315,314,514,513,613,9
Lizyna%0,980,960,880,880,820,84

Więcej na temat produktu Protamino oraz Poweramino mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami:
Protamino-Premium-Forte
Poweramino

Sano – Nowoczesne żywienie zwierząt
dr Ryszard Kujawiak
kujawiak@remove-this.sano.pl

Tel. 61 29 41 150


Schaumann Polska, Joanna Stopa Doradca ds. Żywienia Trzody i Bydła

Jako doradca często spotykam się z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi przydatności i dawkowania żyta w mieszankach dla trzody. Żyto nie jest problemem w żywieniu. Skład chemiczny żyta nie odbiega wiele od pszenżyta, a dobrze zbilansowana dawka pozwala na osiąganie wyników nie różniących się w zasadzie od tych bez jego udziału. Żyto na ogół zawiera mniej białka niż pszenica, pszenżyto czy jęczmień, ale jest ono lepsze jakościowo. Komponując taką mieszankę paszową pamiętajmy o uzupełnieniu go innymi komponentami białkowymi. Dużym plusem dla żyta w skarmianiu jest jego cena połączona z wysokim plonowaniem żyta hybrydowego co korzystnie przekłada się na wynik finansowy gospodarstwa. Dobre plony, świetne produkty plus fachowe doradztwo przetrwają każdy kryzys. Wielu moich klientów przekonało się o tym osobiście.

Firma Schaumann główny nacisk stawia na najwyższą jakość produktów, zaufanych dostawców, wyspecjalizowaną kadrę pracowników i rozwój. Same produkty wytwarzane są w najnowocześniejszych fabrykach w Niemczech. Jednym z głównych celów zaplecza naukowego w Schaumannie jest troska o zdrowotność zwierząt, co szybko przekłada się na wyniki naszych klientów. Od wielu lat posiadamy innowacyjny opatentowany dodatek Bonvital® będący wyselekcjonowanym szczepem bakterii kwasu mlekowego o udowodnionym pozytywnym wpływie na zdrowotność zwierząt i przyrosty. Bonvital® jest bardzo istotnym elementem wszystkich preparatów mineralno witaminowych Schaumanna dla zwierząt monogastrycznych. Bonvital® tworzy biologiczną tarczę ochronną w jelitach blokując tym samym namnażanie się patogennych drobnoustrojów.

Wszystkie rozwiązania żywieniowe Schaumanna możecie Państwo podejrzeć na naszej stronie internetowej www.schaumann.pl . Zachęcam też do przyjrzenia się przykładowej mieszance paszowej od 50kg masy ciała z 50% udziałem żyta hybrydowego w paszy jak i do kontaktu z profesjonalną kadrą pracowników Tel.: +48 61 424-52-05. 

Tabela 9. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Schaumann z udziałem żyta dla tuczników o wadze od 50 kg masy ciała.

Tabela 9. Przykładowa mieszanka paszowa firmy Schaumann z udziałem żyta dla tuczników o wadze od 50 kg masy ciała.

Schaumann Polska Sp. z o. o.
Joanna Stopa
Doradca ds. Żywienia Trzody i Bydła
Tel. 660 734 855
joanna.stopa@remove-this.schaumann.pl


Trouw Nutrition, Bartłomiej Kapela - Regionalny Koordynator ds. Trzody

Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji premiksów witaminowo-mineralnych, mieszanek paszowych uzupełniających i koncentratów oraz liderem w doradztwie żywieniowym świadczonym dla hodowców zwierząt gospodarskich. Od 23 lat w Polsce , oferujemy nasze skuteczne rozwiązania hodowcom i producentom trzody chlewnej. Dzięki naszym produktom i zawartym w nich rozwiązaniom: Formuła Active, Trouw AO-mix, Betaina oraz kompleks enzymatyczny, klienci nasi osiągają najlepsze efekty produkcyjne przy wykorzystaniu własnych komponentów paszowych w tym również żyta na poziomie 40%-50%. Szczególną grupa MPU dedykowaną dla hodowców opierających żywienie o znaczący udział żyta w dawce pokarmowej jest linia produktów LIDERMIX ACTIVE – zawierające najnowsze, innowacyjne rozwiązania żywieniowe. Dla hodowców preferujących w żywieniu trzody chlewnej koncentraty paszowe Trouw Nutrition proponuje linię VITAREX - zawierającą optymalną koncentracje składników oraz dodatkowo wzbogaconą formułę enzymatyczną.

Zastosowanie produktów z linii LIDERMIX ACTIVE lub z linii VITAREX, pozwala na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego świń przy jednoczesnym zastosowaniu maksymalnych dawek żyta co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów produkcji żywca wieprzowego. Dzięki zastosowaniu w naszych produktach Formuły ACTIVE oraz Trouw AO-mix znacząco poprawiamy trawienie zwłaszcza pasz opartych o zwiększony udział żyta i pszenżyta dzięki czemu uzyskujemy maksymalne wykorzystanie paszy treściwej. Dodatkowym atutem jest również to iż stosując nasze produkty, minimalizujemy niekorzystny wpływ na środowisko poprzez redukcję wydalania szkodliwych substancji. W celu zapoznania się z pełną ofertą produktową Trouw Nutrition, skierowaną do producentów trzody chlewnej stosujących w żywieniu żyto oraz skorzystania z naszego serwisu żywieniowego, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: www.trouw.pl lub do kontaktu telefonicznego.

Trouw Nutrition
Bartłomiej Kapela
Regionalny Koordynator ds. Trzody
Tel. 506 124 385
bartlomiej.kapela@remove-this.nutreco.com


Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mieszalnia Pasz Złotów, Piotr Białczyk

Żywienie trzody chlewnej w dzisiejszych czasach jest nie łatwym zadaniem. Niska cena żywca zmusza do szukania oszczędności w dziale żywienia zwierząt, który stanowi aż ok 70 % kosztów tuczu.

Żyto to zboże niedocenione przez polskich hodowców, powszechnie uważa się, że posiada ograniczoną przydatność w żywieniu świń ze względu na obecne liczne substancje antyodżywcze.

Z żytem kojarzą się same nieprzyjazne skojarzenia co moim zdaniem jest błędne. Prace które zostały poczynione w optymalizacji żywienia zwierząt są ogromne i dodanie do paszy tylko odpowiednich enzymów paszowych powoduje zwiększenie wartości pokarmowej poprzez poprawę strawności i jej lepsze wykorzystanie. Powodują również częściowy rozkład i dezaktywują substancje antyżywieniowych. Ponadto przyczyniają się do lepszej przyswajalności fosforu i składników mineralnych w paszy

Kolejnym elementem będącym za tym aby żyto wróciło do łask są prace poczynione nad nim samym. Obecne odmiany hybrydowe dostępne na rynku charakteryzują się bardzo dobrą wartością pokarmową, zawartość substancji antyżywieniowych można porównać ilościowo do tych które znajdują się w ziarnie pszenżyta. Śruta żytnia jest dobrą paszą dla tuczników. Zapewnia uzyskanie mięsa dobrej jakości, pozwalając obniżyć koszty żywienia. Jej udział w mieszance nie powinien przekraczać 16% w I okresie tuczu, natomiast w II okresie do 35%. W mieszankach dla loch luźnych i niskoprośnych śruta żytnia może być stosowana w ograniczonych ilościach do 5-8%. Nie zaleca się stosowania w dietach dla prosiąt i warchlaków do 30 kg mc oraz loch wysokoprośnych i karmiących.

Złotowit Uniwersalny Max + Żyto Hybrydowe= Najwyższej jakości komponenty, bogaty kompleks enzymatyczny, a także podwyższony poziom aminokwasów + TANIE ZBOŻE WYSOKIEJ JAKOŚCI:

- co gwarantuje wysokie przyrosty dzienne przy niskim zużyciu paszy. Uzyskiwane efekty zdaniem naszych klientów są nawet lepsze od zamierzonych oczekiwań co podczas rozmowy każdorazowo powoduje uśmiech na twarzy.

Złotowit Uniwersalny max uzbrojony jest w fitazę, ksylanaze i betaglukanazę. ponadto w skład wchodzi wyłącznie poekstrakcyjna śruta sojowa i bogaty dodatek aminokwasów. Zawartość witamin i minerałów jest zsynchronizowana z potrzebami zwierząt w każdym okresie tuczu. Dla Zwierząt młodych zalecany jest dodatek zakwaszacza do paszy np. „Złotyacid „.

Żyto charakteryzuje się również wysokim plonowaniem, wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne a także niskimi kosztami ochrony.

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mieszalnia Pasz Złotów
Technolog Piotr Białczyk
Tel. 534 990 441
p.bialczyk@remove-this.zlotowska.pl