Doradztwo:

Kalkulatory żywieniowe – wspomaganie produkcji zwierzęcej.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego daje dużo satysfakcji. Można obserwować jak rosną zwierzęta czy rośliny, jak zastosowanie różnych technicznych rozwiązań, wpływa na poprawę procesu produkcji. W dzisiejszych czasach zarządzanie gospodarstwem rolnym polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji - co produkować, jak produkować, czym nawozić, czym karmić itd. W podejmowaniu tych decyzji pierwszorzędne znaczenie ma ekonomika produkcji. A więc jak produkować aby przy zachowaniu dobrych praktyk rolnych czy dobrostanu zwierząt osiągnąć wysokie zyski. 

Aby produkować z zyskiem trzeba przede wszystkim liczyć. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się różnego rodzaju kalkulatory ułatwiające prowadzenie gospodarstwa. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kalkulatory, które można wykorzystać do obliczeń opłacalności stosowania różnych surowców paszowych .

Pierwszy z nich to kalkulator nadwyżki bezpośredniej, umożliwia on porównanie wartości pasz, wykorzystywanych w żywieniu trzody chlewnej i bydła mlecznego. Wartość surowców mierzona jest względem dwóch porównywanych surowców do produkcji paszy oraz dwóch składników odżywczych oraz ich aktualnej ceny rynkowej. Pozostałe warunki wykorzystane w kalkulacji są stałe. Do porównania użyto pszenicy (surowiec energetyczny) oraz śruty poekstrakcyjnej soi/ rzepaku (surowiec białkowy). Do obliczenia wartości porównawczych w przypadku bydła przyjęto składniki odżywcze takie jak białko trawione w jelicie cienkim (nXP) oraz energię laktacyjną netto (MJ NEL). W przypadku trzody do obliczeń wytypowano poziom lizyny strawnej oraz energię metaboliczną (MJ EM). Wyliczone wartości porównawcze wskazują wartość od której, bądź do której zakup lub sprzedaż surowca zbożowego w odniesieniu do porównywanych substratów i składników odżywczych jest sensowne z ekonomicznego punktu widzenia.

 

Pobierz kalkulator nadwyżki bezpośredniej w formie XLS

Rysunek 1. Kalkulator nadwyżki bezpośredniej.

Drugi kalkulator przeznaczony jest dla producentów żywca wieprzowego, stosujących lub zamierzających stosować żyto w tuczu świń. Wpisując aktualne ceny surowców do produkcji pasz możemy obliczyć cenę paszy. Druga funkcja kalkulatora pozwala na porównanie ceny oraz wskazuje różnicę mieszanki paszowej wytworzonej bez udziału żyta w odniesieniu do pasz z dużym  udziałem żyta w paszy. Stałe wartości procentowego udziału poszczególnych surowców pozwalają zachować niemal identyczne wartości odżywcze poszczególnych  mieszanek. Kalkulator podzielony jest na trzy etapy tuczu (tucz wstępny, grower oraz finiszer). W każdym przedziale wagowym możemy obserwować jak zmienia się cena paszy oraz jakie są różnice w cenie mieszanek wykorzystując żyto w skarmianiu trzody chlewnej.

Pobierz kalkulator trzody chlewnej w formie XLS

Rysunek 2. Kalkulator do obliczania różnicy w cenie paszy z żytem i bez żyta.

Zachęcam do skorzystania z naszych kalkulatorów. Jestem przekonany, że będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o składzie komponentów w celu optymalizacji mieszanki paszowej dla osiągnięcia najlepszych możliwych zysków. Obydwa kalkulatory można pobrać z naszego serwisu internetowego i korzystać z tych narzędzi na własnym urządzeniu elektronicznym.

Tomasz Pieńczewski 

Doradca ds. żywienia zwierząt