Doradztwo:

Żyto atrakcyjny surowiec paszowy

Niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego, zmusza hodowców do poszukiwania nowych rozwiązań które zapewnią dodatkowy zysk. Jak wiadomo, największą część kosztów w produkcji trzody chlewnej stanowią koszty żywienia, dlatego w tym elemencie poszukuję się największych oszczędności. Należy jednak pamiętać, że obniżenie kosztów paszy nie może przekładać się na obniżenie jej jakość.

Mieszanka paszowa dla trzody chlewnej składa się z komponentów białkowych takich jak śruta sojowa, śruta rzepakowa, mieszanek mineralno - witaminowych uzupełniających (premiksów) oraz przede wszystkim z mieszanki zbóż w odpowiednich proporcjach. Zboża, które stanowią ok. 75 - 80% składu mieszanki paszowej mogą być dodatkowym, poszukiwanym źródłem oszczędności. Obserwując notowania cen zbóż z ostatnich kilku lat wyraźnie można zauważyć że żyto paszowe jest najtańszym gatunkiem.

Od wielu lat żyto traktowane było jako surowiec mało atrakcyjny w produkcji paszy. Głównie ze względu na substancje antyżywieniowe. W ostatnich latach dzięki postępowi hodowlanemu i licznym doświadczeniom zarówno polskim jak i zagranicznym żyto zyskuje coraz lepszą opinię wśród producentów żywca wieprzowego. Uznawane jest za dobry surowiec do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich i coraz częściej wykorzystywane w maksymalnych zalecanych ilościach w produkcji mieszanek paszowych w Danii, Niemczach jak i w Polsce. W poniżej tabeli przedstawione zostały przykładowe receptury mieszanek paszowych wykorzystywane w tuczu podzielonym na trzy fazy z wyliczeniem zawartości składników odżywczych oraz cen za gotową mieszankę.

Tabela została wykonana na potrzeby wskazania różnic w cenie paszy. Do porównania zastosowano typowe zboża paszowe takie jak: jęczmień, pszenżyto i pszenica oraz żyto, które częściowo zastępowało powyższe zboża.

W przedziale wagowym 18 – 35 kg m.c. zamieniono 20 % jęczmienia na żyto. Aby parametry paszy były jak najbardziej do siebie zbliżone zostały wykonane odpowiednie korekty - zmieniając procentowy udział śruty sojowej i oleju. W tym przedziale wagowym pasza była tańsza o 17 zł/t na korzyść paszy z żytem. Następnie w wadze 35 do 70 kg m.c. zastosowano 35 % żyta kosztem pozostałych zbóż, w tej mieszance różnica wyniosła 25,50 zł/t. przy bardzo niewielkich różnicach w parametrach paszy. Natomiast w finiszerze, którego świnie zjadają najwięcej, zastosowano 50 % żyta w dawce, zysk na tonie paszy wyniósł nieco ponad 20 zł/t.

Biorąc pod uwagę różnice w cenie tych mieszanek jednoznacznie można stwierdzić, że tuczenie świń z dużym udziałem żyta jest opłacalne.

Powyższa tabela została wykonana na potrzeby porównania i należy traktować powyższe receptury jako poglądowe. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skarmianiem żyta w produkcji trzody, zachęcamy do kontaktu.

Doradca ds. Żywienia Zwierząt

Tomasz Pieńczewski