Doradztwo:

Żyto hybrydowe KWS - doskonały surowiec paszowy

KWS Zboża, we współpracy z uczelniami, od kilku lat prowadzi badania na trzodzie chlewnej z wykorzystaniem mieszanek paszowych, komponowanych z ziarna żyta hybrydowego z systemem POLLENPLUS®. Wszystkie przeprowadzone do tej pory doświadczenia wskazują, że hybrydowe KWS jest bardzo dobry surowcem paszowym. W ostatnim czasie zakończyło się doświadczenie mające na celu porównanie wskaźników produkcyjnych i jakości produktu poubojowego pozyskiwanego od świń żywionych mieszankami standardowymi i paszami z głównym udziałem żyta hybrydowego KWS. Szczegółowy raport z tego doświadczenia jest w trakcie opracowania, ale już w tej chwili chcielibyśmy podzielić się wstępnymi wynikami.

Doświadczenie żywieniowe na trzodzie chlewnej przeprowadzono za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej (Nr 37/2013) w terminie 15.11.2013 – 06.02.2014 w indywidualnym gospodarstwie rolnym Jacka i Jerzego Januszewskich z Franciszkowa, gmina Złotów, woj. Wielkopolskie. Część analityczną badań wykonano w laboratoriach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przydodniczego w Bydgoszczy. Nadzór merytoryczny pełnił dr hab. Piotr Dorszewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Do doświadczenia wybrano 84 warchlaki o średniej masie ok. 28 kg. Podzielono je na dwie grupy: kontrolną i doświadczalną, po 42 szt. (21♀; 21♂). Po indywidualnym oznaczeniu, warchlaki umieszczono w dwóch, równych kojcach (w systemie ściółkowym, zapewniając stały dostęp do wody i paszy). Tucz podzielony był na dwa etapy: pierwszy trwał 38 dni, a drugi 45. W pierwszej fazie tuczu świnie otrzymywały w grupie kontrolnej standardową mieszankę zbożową składającą się z: pszenicy, jęczmienia, pszenżyta. W grupie doświadczalnej część jęczmienia zastąpiono żytem hybrydowym z system POLLENPLUS® odmiany Brasetto. W drugiej fazie tuczu zastosowano 50% żyta hybrydowego w mieszance.

Tab. 1 Receptury mieszanek pełnoporcjowych wykorzystanych w doświadczeniu:

Wyszczególnienie               

Kontrolna 

Doświadczalna

I etap tuczu

II etap tuczu

I etap tuczu

II etap tuczu

Pszenica                        %

10,00         

15,60           

10,00         

14,70           

Jeczmień                       %

45,00

65,00

15,00

15,00

Żyto hybrydowe             %

-

-

30,00

50,00

Pszenżyto                      %

23,40

-

22,80

-

Śruta sojowa                  %

16,50

15,00

18,00

16,00

Olej                               %

1,70

1,00

0,80

-

Schaumacid                   %

0,40

0,40

0,40

0,40

Schaumalac                   %

3,00

3,00

3,00

3,00

Faserkonzentrat             %

-

-

-

0,90

Po zakończeniu tuczu świnie poddano ubojowi. Tusze wieprzowe poddano ocenie według systemu SEUROP, a następnie po 24 godzinach schładzania pobrano wycinek tkanki mięśniowej do badań laboratoryjnych.

Wyniki produkcyjne obu grup były bardzo do siebie zbliżone, zarówno w pierwszym etapie tuczu, jak i w drugim. Różnice, jakie wystąpiły, nie były istotne statystycznie. Badano takie parametry tuczu jak: Przyrosty dobowe, które kształtowały się na poziomie 909 g na dobę w grupie kontrolnej, natomiast w grupie doświadczalnej były nieznacznie niższe i wynosiły 890 g. Średnie zużycie paszy na kilogram przyrostu kształtowało się na poziomie 2,72 kg w grupie kontrolnej i 2,87 kg w grupie doświadczalnej.

Mięsność tusz w obu grupach była na wysokim poziomie i wyniosła w grupie kontrolnej (bez żyta) 58,01%, natomiast w grupie doświadczalnej (z żytem)  58,79%.

Klasyfikacja SEUROP:

Ocena laboratoryjna próbki mięśnia najdłuższego grzbietu polegała na szeregu badań określających m.in.: zawartość wody, białka, kolagenu, pH, barwy, plastyczności i wielu innych. W większości tych parametrów nieznacznie lepsze wyniki osiągnęły świnie żywione mieszanką z żytem hybrydowym. Natomiast w ocenie sensorycznej, na którą składa się określenie barwy, twardości oraz wodnistości, wyniki wykazywały znaczne różnice statystyczne na korzyść mięsa pozyskanego od świń żywionych z dużym udziałem w paszy żyta hybrydowego.

Podsumowując, żywienie świń w okresie tuczu mieszankami z dużym udziałem żyta hybrydowego wykazało zbliżone wyniki produkcyjne w porównaniu do tradycyjnych mieszanek zbożowych. Dodatek do paszy żyta hybrydowego ma pozytywny wpływ na mięsność tusz oraz rozkład tusz w klasyfikacji SEUROP. Wprowadzenie żyta hybrydowego do mieszanek dla tuczników korzystnie wpłynęło na poprawę jakości mięsa. Uzyskane wyniki potwierdzają, że żyto hybrydowe KWS może być z powodzeniem stosowane w żywieniu trzody chlewnej. Pełny raport z przeprowadzonego doświadczenie będzie dostępny w naszym serwisie internetowym we wrześniu 2014.

Pozdrawiam

Zespół KWS Zboża