Doradztwo:

Najczęściej zadawane pytania w żywieniu trzody chlewnej żytem hybrydowym

1. Jaki maksymalny udział żyta w mieszance paszowej można zastosować w żywieniu świń?

Według zaleceń Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG z 2006 roku, żyto może być skarmiane przez trzodę chlewną na poziomie od 10% do 50%  udziału w mieszance paszowej.

Grupa Wiekowa Maksymalny udział w mieszance
Tuczniki*
28 – 40 kg m.ż. (tucz wstępny) 30%
40 – 60 kg m.ż. (tucz początkowy) 40%
60 – 90 kg m.ż. (tucz śródokresowy) 50%
od 90 kg m.ż. (tucz końcowy) 50%
Lochy 25%
Prosięta
do 15 kg m.ż. 10%
od 15 kg m.ż. 20%

* W przypadku powstawania piany w skarmianiu „na mokro“ należy zmniejszyć udział żyta w paszy. Problem można również ograniczyć poprzez dodanie olejów roślinnych. W razie dodatkowego udziału pszenżyta w paszy treściwej ewentualny udział żyta ze względu na wysoką zawartość polisacharydów nieskrobiowych należy zmniejszyć o jedną trzecią udziału pszenżyta (np. przy 30 % pszenżyta maksymalnie zalecany udział żyta powinien wynieść 40 % w tuczu końcowym).

W ramach projektu RYE BELT w Polsce przeprowadzono kilka doświadczeń, które potwierdziły zalecany udział żyta w mieszankach dla trzody chlewnej od 15 kg masy żywej.

2. Czy pasza z udziałem żyta jest chętnie pobierana przez świnie?

Tak. W przeprowadzonych doświadczeniach pasza przygotowywana w oparciu o żyto hybrydowe KWS ZBOŻA z systemem POLLENPLUS® była bardzo chętnie zjadana przez świnie, zarówno w wariancie żywienia „na mokro” jak i „na sucho”. Podejrzewamy, że przyczyną tego zjawiska jest większa zawartość cukrów w porównaniu do innych gatunków zbóż.

3. Czy sklerocje sporyszu spotykane w ziarnie żyta i pszenżyta stanowią zagrożenie dla dobrostanu zwierząt?

W prawie paszowym ustalono, że poziom sporyszu w 1 kg ziarna przeznaczonego do przerobu na paszę nie powinien przekraczać 1000 mg bądź 0,1% wagi. Przekroczenie zawartości sporyszu w ziarnie powyżej tej normy może doprowadzić do poronień i zaburzeń cyklu płciowego. Dlatego bardzo istotny jest wybór odpowiedniej odmiany żyta hybrydowego do uprawy, jak również weryfikacja jakości zakupionego surowca żyta z przeznaczeniem na paszę. Odmiany żyta hybrydowego KWS ZBOŻA z systemem POLLENPLUS® charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na sporysz, porównywalną z najlepszymi odmianami populacyjnymi, co zostało potwierdzone w wielu oficjalnych doświadczeniach, więc ziarno wyprodukowane z tych odmian jest bezpiecznym surowcem do przygotowania pasz.

4. Jaki jest poziom substancji antyżywieniowych w życie? Czy odbiega on znacznie od innych gatunków zbóż?

Analiza surowca żyta Visello użytego do przygotowania doświadczalnych mieszanek paszowych, wykonana w 2010 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wykazała, że zawartość substancji antyżywieniowych w życie hybrydowym Visello jest na poziomie zbliżonym do pszenżyta. Zastosowanie żyta hybrydowego do przygotowania mieszanek paszowych zgodnie z aktualnymi normami żywieniowymi Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG nie powinno stanowić żadnego ryzyka dla zdrowia i produkcyjności trzody chlewnej.

Zawartość substancji antyżywieniowych w ziarnie zbóż.

Ziarno Alkilorezorcynole (mg/kg) Pentozany rozpuszczalne (%) Inhibitory trypryny (TUI/g)
Pszenica 522,70
1,035 0,279
Pszenżyto 505,85
1,916 1,403
Jęczmień 292,84
0,888 0,40
Żyto hybrydowe Visello 400.92
1,920 1,636

Źródło: Pracownia Chemii Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010, prof. dr hab. Ewa Makarska

5. Czy stosując żyto w mieszance dla tuczników, trzeba stosować specjalne dodatki do paszy?

Nie. Pasza dla tuczników nawet z 50% udziałem żyta hybrydowego KWS ZBOŻA nie wymaga żadnych specjalnych dodatków. Mieszankę z żytem należy odpowiednio zbilansować tak, jak robi się to przy standardowym układaniu dawki, czyli do zbóż jakie posiadamy, w zależności od sposobu przygotowana pasz dodajemy koncentrat 10 – 20 % lub mieszankę paszową uzupełniającą (dawniej znaną jako premiks) 2 – 4% oraz komponenty białkowe np. śruta sojowa, śruta rzepakowa.