Doradztwo:

30.05.2017 Zboża ozime 2016/2017, sezon który zapamiętamy

Jesień roku 2016 była bardzo specyficzna pod względem warunków pogodowych. W początkowym okresie susza glebowa uniemożliwiała odpowiednie przygotowanie gleby do siewu natomiast od początku października przeszkodą stały się częste i obfite opady deszczu. Plantacje, które zostały zasiane w połowie września ( żyto) czy do końca września (pozostałe gatunki) przy zachowaniu odpowiedniej głębokości siewu skiełkowały, prezentując bardzo wyrównane wschody.

więcej

19.11.2015 Zabiegi agrotechniczne w zbożach – Trudne warunki - jesień 2015.

Warunki do siewu jesienią 2015 do najłatwiejszych nie należały. Głównym powodem takiej sytuacji jest ogromny brak opadów w większości terenów naszego kraju. Rośliny ozime, które bazowały na opadach wiosennych plonowały ogólnie dobrze, gorsza jest sytuacja w przypadku zbóż jarych, kukurydzy czy roślin okopowych, w których susza doprowadziła do znacznych spadków plonu. Mniejsze plony, utrudniony zbiór (buraki cukrowe) – problemy z przygotowaniem gleby do siewu zbóż ozimych, które często siane są po rzepaku, kukurydzy czy burakach cukrowych gdzie sytuacja jest najgorsza.

więcej

15.09.2014 Żyto hybrydowe – ochrona fungicydowa zasiewy 2014

Choroby grzybowe powodują co roku duże straty w uprawach zbóż. Żyto hybrydowe odznacza się dość dobrą charakterystyką odpornościową na choroby grzybowe na tle innych gatunków zbóż. Wykształca liście o niewielkiej powierzchni, ale dużą rolę w procesie fotosyntezy przejmuje źdźbło, którego udział szacuje się na ponad 65%. Dlatego też w uprawie żyta powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na choroby atakujące źdźbło, które mogą znacząco obniżyć plonowanie (łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rdza źdźbłowa).

więcej

17.06.2014 Żyto hybrydowe – wiosenne nawożenie azotowe.

Termin zastosowania nawożenia azotowego i optymalny podział wielkości dawek uwzględniający aktualny stan plantacji, decyduje o wykorzystaniu potencjału roślin żyta i uzyskaniu wysokich plonów. Oczywiście należy być świadomym, że w przypadku braku odpowiedniego zbilansowania pozostałych składników pokarmowych i nieodpowiedniego odczynu pH, najskrupulatniej dobrana strategia nawożenia azotowego będzie nieefektywna.

więcej

30.05.2014 Żyto hybrydowe – stosowanie regulatorów wzrostu.

Przyjmując zasadę, że „Żyto musi stać do zbioru” pomogą nam odpowiednio zastosowane regulatory wzrostu tzw. retardanty. Wśród substancji regulujących zarejestrowanych w Polsce do stosowania w życie rozróżniamy: „CCC”, Etefon oraz Trineksapak etylu. W przypadku uprawy żyta na dobrym stanowisku przy wysokim nawożeniu azotowym – pow.90 kg N/ha oraz przy dostatecznej zasobności stanowiska w wodę należy bezwzględnie zastosować retardant (regulator wzrostu).

więcej

14.11.2012 Żyto hybrydowe kontra pszenica – Demo Farma Drzęczewo – sezon 2012/2013

Witam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych nową edycja projektu Demo Farma. Tak jak w latach poprzednich doświadczenie zostało założone w gospodarstwie Państwa Elżbiety i Jana Wujczak. Tegoroczny projekt ma inną postać. Obok żyta hybrydowego odmiany Brasetto wysiana została pszenica ozima. Obie uprawy – żyto hybrydowe i pszenica ozima zasiane zostały na tym samym stanowisku, gleba klasy IV i V, po takim samym przedplonie, którym były zboża jare.

więcej

Demo farma Drzęczewo 2011/2012

Zapraszam do wspólnego monitorowania trzeciej edycji demo farmy w Drzęczewie, która zlokalizowana jest w gospodarstwie Państwa Elżbiety i Jana Wujczak. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Väderstad. Rośliną uprawną jest żyto mieszańcowe odmiany Visello hodowli KWS LOCHOW POLSKA. Jest to doświadczenie łanowe prowadzone w realnych warunkach gospodarowania. W największym stopniu eksponujemy takie elementy technologii uprawy jak: głębokość siewu, gęstość siewu czy termin siewu.

więcej

Demo Farma GR Drzęczewo k. Gostynia 2010/2011

Wszystkich zainteresowanych praktycznym podejściem do uprawy żyta ozimego, zapraszam do odwiedzenia drugiej edycji Demo Farmy w GR Drzęczewo, którą przygotowaliśmy we współpracy z firmą VÄDERSTAD. Projekt jest kontynuowany, ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony producentów rolnych. Cel pozostał bez zmian – odzwierciedlić realne warunki gospodarowania na glebach lekkich oraz pokazać jakich błędów należy unikać, aby zebrać wysoki plon ziarna.

więcej

Demo Farma Drzęczewo koło Gostynia (Wielkopolska)

Prezentowana technologia prowadzenia łanu jest dostosowana do określonej lokalizacji i konkretnych warunków agrotechnicznych panujących w trakcie wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Technologia ta nie jest uniwersalna i nie daje gwarancji powodzenia w innych lokalizacjach oraz w odmiennych warunkach gospodarowania. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środka z wymienioną substancją czynna należy zapoznać się z jego aktualna etykietą.

Serdecznie zapraszam na Demo Farmę w Drzęczewie koło Gostynia na pola Pana Jana Wujczaka oraz Mirosława Stachowiaka, która została przygotowana we współpracy z firmą  Vaderstad.

więcej

Demo Farma w Drzęczewie  spotkała się z dużym zainteresowaniem

Zorganizowana wspólnymi siłami KWS LOCHOW i Väderstad innowacyjna forma poletek pokazowych wzbudziła duże zainteresowanie wśród wielkopolskich rolników.

więcej