Doradztwo:

15.09.2014 Żyto hybrydowe – ochrona fungicydowa zasiewy 2014

Choroby grzybowe powodują co roku duże straty w uprawach zbóż. Żyto hybrydowe odznacza się dość dobrą charakterystyką odpornościową na choroby grzybowe na tle innych gatunków zbóż. Wykształca liście o niewielkiej powierzchni, ale dużą rolę w procesie fotosyntezy przejmuje źdźbło, którego udział szacuje się na ponad 65%. Dlatego też w uprawie żyta powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na choroby atakujące źdźbło, które mogą znacząco obniżyć plonowanie (łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rdza źdźbłowa).

Biorąc pod uwagę fakt, że żyto zwykle trafia na słabe stanowiska po przedplonach zbożowych, bądź uprawiane jest w monokulturze, ryzyko wystąpienia chorób podstawy źdźbła (tzw. podsuszkowych) jest dość duże. W sezonie 2013-2014 mieliśmy bardzo długi okres wegetacji jesiennej z dość wysokimi temperaturami jak i wysoką wilgotnością powietrza, stąd część chorób rozwijała się już przed spoczynkiem zimowym.
Na plantacjach, na których nie wykonano zabiegu fungicydowego jesienią, zabiegi wiosenne mają duże znaczenie. Podczas lustracji plantacji żyta wiosną obserwowaliśmy niewielkie porażenie rdzą brunatną (foto nr 1), i chorobami podstawy źdźbła.

Foto 1. Objawy porażenia rdzą brunatną. Początek wiosny 25.03.2014.

Najlepszym momentem do zwalczania tych chorób jest początek strzelania w źdźbło BBCH31 (faza pierwszego kolanka foto nr 2). W tym sezonie rośliny żyta osiągnęły tą fazę bardzo wcześnie bo już około 25 marca.

Foto 2. Faza pierwszego kolanka BBCH31

Dobrą skuteczność przeciw chorobom w uprawach żyta, w pierwszym zabiegu wiosennym możemy uzyskać wykonując oprysk preparatem zawierającym prochloraz i tebukonazol. Preparat dodatkowo zabezpiecza łan również przed rynchosporiozą oraz mączniakiem prawdziwym.

Drugim zabieg fungicydowy należy zaplanować w stadium rozwoju liścia flagowego - początek kłoszenia. W tym stadium rozwoju zwalczamy głównie rdzę brunatną. Termin wykonania zabiegu uzależniamy od pojawienia się pierwszych symptomów infekcji lub przesuwamy zabieg i wykonujemy go prewencyjnie w trakcie kłoszenia. Dobrą strategią jest również zastosowanie fungicydu prewencyjnie, gdyż jest to sposób skuteczniejszy i zdecydowanie tańszy.

Faza liścia flagowego w 2014 roku rozpoczęła się już ok.15 kwietnia. Z powodu braku objawów infekcji rdzy uzasadnione były decyzje o przesunięciu terminu wykonania oprysku na początek fazy kłoszenia (koniec kwietnia, początek maja 2014).

Foto 3 Pierwsze objawy rdzy brunatnej na liściu flagowym.

Korzystnymi ekonomicznie i sprawdzonymi fungicydami do ochrony łanów przed rdzą brunatną są preparaty oparte na substancjach takich jak tebukonazol lub epoksykonazol.

Doradca Agrotechniczny KWS Zboża
Jarosław Wierzyk