Doradztwo:

30.05.2014 Żyto hybrydowe – stosowanie regulatorów wzrostu.

Przyjmując zasadę, że „Żyto musi stać do zbioru” pomogą nam odpowiednio zastosowane regulatory wzrostu tzw. retardanty. Wśród substancji regulujących zarejestrowanych w Polsce do stosowania w życie rozróżniamy: „CCC”, Etefon oraz Trineksapak etylu. W przypadku uprawy żyta na dobrym stanowisku przy wysokim nawożeniu azotowym – pow.90 kg N/ha oraz przy dostatecznej zasobności stanowiska w wodę należy bezwzględnie zastosować retardant (regulator wzrostu). W praktyce, aby obniżyć koszty ochrony pestycydowej zdarza się regulatory stosowane są wraz z zabiegami przeciwko chorobom grzybowym. Podobnie jak przy zwalczaniu chorób podstawy źdźbła czy mączniaka również stosowanie pierwszej dawki regulatorów wzrostu przypada na fazę pierwszego kolanka (BBCH31), więc można oba zabiegi połączyć i zaaplikować mieszaninę pestycydową w jednym przejeździe, chyby, że etykiety preparatów wykluczają taką możliwość.

Od fazy BBCH31 zboża rozpoczynają intensywny wzrost wydłużeniowy. Zastosowanie regulatora właśnie w tej fazie przynosi najlepsze efekty w postaci skrócenia pierwszych międzywęźli i zapewnia zbudowania mocnego „fundamentu” do utrzymania rośliny w pionie. Jak wiemy z doświadczenia roślina nie wylegnie w połowie swojej wysokości tylko właśnie przy ziemi gdzie bez stosowania regulatorów pierwsze międzywęźla są najdłuższe.

Do pierwszego zabiegu polecam mieszaninę dwóch substancji: CCC w dawce od 600 do 800g / ha + trineksapak etylu w dawce 60 do 75 g/ha. W sezonie 2014 faza pierwszego kolanka pojawiła się bardzo wcześnie , bo już w końcu marca. Rośliny miały w tym momencie ok. 25 – 30 cm. wysokości.

Fot.1 Pierwsze kolanko. Optymalna faza do zastosowania regulatora.

Optymalnym terminem do zastosowania drugiej, dawki regulatora wzrostu jest faza początku liścia flagowego BBCH37 opcjonalnie BBCH35. Ważne aby w tym czasie oszacować wielkość dawki lub nawet potrzebę jej zastosowania. W przypadku suszy i bardzo słabego stanowiska glebowego, dawkę należy mocno odgraniczyć a w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z zabiegu. W przypadku pytań proszę o kontakt.

Do stosowania w tej fazie polecamy trineksapak etylu (Moddus) w dawce 0,25 – 0,3 l /ha lub etefon (Cerone) w dawce 0,6 – 0,7 l / ha.
Zabieg ten już mniej widocznie skraca rośliny ale powoduje pogrubienie i usztywnienie źdźbeł. Tak zabezpieczona plantacja powinna stać do zbiorów jednak przed samym zbiorem rośliny mogą się nieco pochylić pod ciężarem wypełnionych kłosów.

Doradca Agrotechniczny KWS Zboża
Jarosław Wierzyk