Doradztwo:

Demo Farma Drzęczewo koło Gostynia (Wielkopolska)

Prezentowana technologia prowadzenia łanu jest dostosowana do określonej lokalizacji i konkretnych warunków agrotechnicznych panujących w trakcie wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Technologia ta nie jest uniwersalna i nie daje gwarancji powodzenia w innych lokalizacjach oraz w odmiennych warunkach gospodarowania. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środka z wymienioną substancją czynna należy zapoznać się z jego aktualna etykietą.

Serdecznie zapraszam na Demo Farmę w Drzęczewie koło Gostynia na pola Pana Jana Wujczaka oraz Mirosława Stachowiaka, która została przygotowana we współpracy z firmą  Vaderstad.

Tabela. 1 Schemat Demo Farmy w Drzęczewie

Zróżnicowana agrotechnika, głębokości siewu oraz inne obsady mają zobrazować Państwu błędy, których należy unikać w przyszłości.

 • termin siewu 16.09.09
 • warunki glebowe bardzo trudne - długotrwała susza
 • przedplon pszenica ozima (samosiewy potraktowane glifosatem)
 • głębokość siewu w różnych blokach 2, 4, 6cm
 • gęstość zasiewu: 140, 180, 220 ziaren/m2
 • uprawa przedsiewna 20-22cm
 • jeden blok 20m szerokości, uprawa 10 do 12cm
 • jeden blok 8m szerokości, uprawa 15cm
 • w dwóch ostatnich blokach przy płytszej uprawie więcej samosiewów pszenicyNawożenie podstawowe zostało zaaplikowane przed agregatem uprawowym w postaci Polifoski 6 w ilości 200 kg. Uprawa przedsiewna agregatem uprawowym Cultus na głębokiości 20-22cm.

Fot.1. Uprawa i siew żyta 16.09.09r.

Zasobność gleby pole nr 1 Drzęczewo

 • kategoria agronomiczna gleby ( lekkie) IV , V klasa
 • ph obojętne od 6,9 do 7,3
 • zasobność fosforu 35mg, potasu 23 mg, magnezu 7,6 mg czyli wysoka do bardzo wysokiej,
 • badanie wykonano 17.09.2008r

Wschody żyta mieszańcowego. Fot.4

 • Wschody zróżnicowane w zależności od głębokości i obsady. Po silnych opadach deszczu pomimo desykacji w niektórych miejscach zaczęła wschodzić pszenica.
 • Najlepsze wschody i obsada przy siewie na głębokość 2cm i obsadzie 180 ziaren na  m2

Żyta hybrydowe były dobrze rozkrzewione wchodząc w spoczynek zimowy posiadały 4-6 pędów z dobrze wykształconym systemem korzeniowym fot. 2.

Fot. 2. Głębokość siewu 6cm, 4cm, 2cm. Najlepsze ukorzenienie - siew gł. 2cm.
 • Najgorsze wschody głębokość 6cm oraz na zagęszczonym siewie 220 ziaren na m2. Wzrost głębokości siewu żyta wzmógł skłonność do wytwarzania międzywęźla korzeniowego
 • Uproszczenie uprawy przedsiewnej sprzyjało wschodom samosiewów i zaleganiu resztek pożniwnych na powierzchni pola
Fot.3. Długość wykształconego międzywęźla korzeniowego dochodziła do 5cm, co spowodowało dłuższe przebywanie rośliny pod ziemią, późniejsze wschody, mniejszy wigor.

Ze względu na brak możliwości wjazdu na pole jesienią, ciągłe opady deszczu (podłoże gliniaste) nie został przeprowadzony zabieg herbicydowy.
Po zejściu śniegu z pól w Drzęczewie 06.03.2010 nawoziliśmy azotem w formie saletry amonowej w ilości 200 kg na/ha, co dało 68 kg N w czystym składniku. Następnie 25.03.2010 został przeprowadzony zabieg ochronny  mieszaniną zbiornikową środków zawierających następujące substancje czynne: ipu, i 2,4D. Gleba w trakcie zabiegu była wilgotna a liście chwastów suche. Pogoda była wyśmienita powyżej 16 stopni w dzień a w nocy nie schodziła poniżej 6 stopni. Następnym krokiem w prowadzeniu Demo Farmy w  Drzęczewie będzie zastosowanie regulatorów wzrostu, fungicydów, dokarmiania dolistnego oraz drugiej dawki nawozu o czym Państwa poinformuję równocześnie zapraszając na przegląd pól, oszacowanie błędów i podjęciu trafnych decyzji.

Fot 4. Drzęczewo 9.04.10r. lustracja - Koniec fazy krzewienia

Plantacja w tym czasie była dobrze rozkrzewiona, rośliny są zdrowe dobrze odżywione , lecz widać rezultaty działań poprzednich herbicydów. Dość intensywny wzrost szczególnie przytuli czepnej.

Fot 5. Intensywny wzrost przytuli czepnej

W związku z rozwojem przytuli czepnej 17 kwietnia zastosowano środek zawierający fluroksypyr w ilości 0,4 l/ha.

Fot 6. Faza wejścia w drugie kolanko.

W związku z intensywnym wzrostem żyta zastosowano środek z grupy regulatorów wzrostu z celu pogrubienia ściany komórkowej, trineksapak etylu 0,3l/ha. Środek ten powoduje skrócenie oraz usztywnienie źdźbeł. Jednocześnie zastosowano dokarmianie mikro i makro elementami w formie chelatowej.

Fot 7. Oględziny roślin pod względem fazy rozwojowej oraz zdrowotności

Podjęcie decyzji o zastosowaniu w dniu 25 kwietnia drugiej dawki nawożenia azotowego w formie amonowej w ilości 200kg/ha, co przekłada się na 68kg azotu w czystym składniku. Wiosenne nawożenie azotowe do końca kwietnia występuje na poziomie 136kg azotu w czystym składniku. Nie zastosowano żadnego oprysku fungicydowego, ponieważ plantacja nie wymagała takiej interwencji na poziomie T1.

Wielkość uzyskanych plonów.
Średni plon żyt hybrydowych ukształtował się na poziomie 6,8 t/ha.
W wariantach uprawy z najrzadszym siewem, najgłębiej zasianych oraz płytko uprawionych (10-12cm) nastąpił spadek plonu o ok. 2t/ha. Najwyższy plon 7,5t/ha oraz wyrównany łan uzyskano w blokach sianych na głębokość 2 cm, obsadzie 180 roślin/m2 i uprawie na 22cm.