Doradztwo:

Demo Farma GR Linowo 2010/2011

Zapraszam do odwiedzenia Demo Farmy zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym Linowo gmina Świecie nad Osą. Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z firmą Väderstad. W projekcie tym pokazujemy jak poprawnie poprowadzić łan żyta hybrydowego. Aby uwypuklić ważności każdego elementu agrotechniki pokazujemy najczęstsze błędy popełniane przy uprawie żyta hybrydowego z jakimi spotykamy się w naszej pracy.

Na naszych Demo Farmach oferujemy zupełnie inne podejście do prezentowania technologii uprawy. Doświadczenie łanowe założyliśmy na powierzchni kilku hektarów, tak aby odzwierciedlało realne warunki produkcji polowej, łamiąc tym samym często spotykany model organizacji podobnych spotkań. Poziom nawożenia i ochrony roślin zawsze uwzględnia opłacalność ekonomiczną zabiegu, ponieważ jest to normalne pole produkcyjne. Chcemy pokazać Państwu jaki wpływ na wzrost i rozwój roślin ma prawidłowa uprawa, termin siewu, głębokość siewu, odpowiednia gęstość siewu, a także wiele innych czynników. W celu przybliżenia wszystkich zagadnień związanych z uprawą żyta hybrydowego, będziemy w  trakcie wegetacji roślin organizować spotkania, na które serdecznie zapraszam.

Doświadczenie założono na glebie klasy IVa, będącej w bardzo dobrej kulturze według schematu przedstawionego w tabeli nr 1. Analiza chemiczna gleby wykonana w 2010 wykazała zasobności P 20-25mg, K 30-38mg, Mg 14-16mg (wszystkie wyniki w formie tlenkowej w mg/100g gleby) oraz odczyn pH na poziomie 6,0-6,2 . Przedplonem był rzepak ozimy. Przedsiewnie wysiany został nawóz NPK 6:20:30 w ilości 300kg/ha.


Tab 1. Schemat Demo Farmy w miejscowości Linowo sezon 2010/2011.

Uprawa orkowa

Uprawa bezorkowa


A1 -
Uprawa Orkowa 20 cm

170 szt/m2, 2 cm, 20 IXB1 - Top Dawn 20 cm

170 szt/m2, 2 cm, 20 IXA2 -
Uprawa Orkowa 20 cm

170 szt/m2, 5 cm, 20 IX


B2 - Top Dawn 20 cm

170 szt/m2, 5 cm, 20 IXA3
- Uprawa Orkowa 20 cm

110 szt/m2, 2 cm, 20 IX


B3 - Top Dawn 20 cm

110 szt/m2, 2 cm, 20 IXA4
- Uprawa Orkowa 20 cm

250 szt/m2, 2 cm, 20 IX


B4 - Top Dawn 20 cm

250 szt/m2, 2 cm, 20 IX


Jak wynika ze schematu powyżej, przygotowaliśmy dwa warianty uprawy roli: orkowy i bezorkowy oparty na ciężkim kultywatorze TopDown. Na obu systemach prezentujemy cztery identyczne kombinacje uprawy.

Siew wykonano w dniu 9 września ,czyli w terminie optymalnym jak na ten region kraju, trzema normami wysiewu: prawidłowym(170szt/m2) , zbyt rzadkim(110szt/m2) oraz zbyt gęstym(250szt/m2) , a także przy prawidłowej normie lecz zbyt głęboko (5cm).  Gleba była wilgotna i prawidłowo przygotowana do siewu. Ze względu na optymalne doskonałe warunki pogodowe, które wystąpiły po siewie, wschody obserwowaliśmy już po 8 dniach (fot.1).

Fot. 1. Zdjęcie wykonane 17-09-2010. Wyrzędowane rośliny żyta w ósmym dniu po siewie.

W dniu 18 października wykonano inspekcje pola. Lustracja wykazała, że rośliny są w dobrej kondycji, obsada roślin zbliżona ściśle do zakładanej przy wysiewie (fot.2). Zachwaszczenie tradycyjne dla tego rejonu : fiołki, rumianowate, chaber, miotła zbożowa.

Fot. 2. Zdjęcie wykonane 18-10-2010. Bardzo dobra równomierna obsada roślin. Rośliny mają wykształcone już po 3 silne pędy.

Największe różnice w rozwoju na tym etapie wzrostu zaobserwować można było na poletkach A2 i B2 , czyli na tych gdzie był zbyt głęboki siew (5cm). Rośliny z siewu głębokiego były mniejsze a także miały słabiej wykształcony system korzeniowy(fot.3).

Fot 3. Zdjęcie wykonane 18-10-2010. Od lewej roślina z siewu na optymalną głębokość 2 cm, wytworzone mocne 4 pędy, silny system korzeniowy . Dwie następne z siewu na 5 cm, powstało międzywęźle korzeniowe, słabszy rozwój.

W dniu 19 października ze względu na poprawę pogody (temperatury około 8-10 ºC , noce bez przymrozków) zapadła decyzja o wykonaniu oprysku herbicydowego, do którego wykorzystaliśmy herbicyd zawierający dwie substancje aktywne: Florasulam 4g/ha i 2,4-D 294g/ha. Skuteczność wykonanych zabiegów herbicydowych ocenimy wiosną.
Przed spoczynkiem zimowym rośliny osiągnęły prawidłową fazę rozwojową, były bardzo dobrze rozkrzewione (fot.4). 27 listopada przyszły mrozy, a kilka dni później spadł śnieg – rośliny przeszły do spoczynku zimowego …

Fot. 4 Zdjęcie wykonane 15-11-2010. Rośliny doskonale rozkrzewione. W tle widać działanie herbicydu na chwasty występujące w uprawie.

Demo Farma po zimie

Zima była trudna dla roślin ze względu na silne mrozy oraz dość długo zalegającą, grubą okrywę śnieżną. Na początku marca zaczęło się ocieplać. Topniejący śnieg odsłonił pola i można było ocenić łany po zimie w celu podjęcia decyzji o wielkości oraz terminie aplikacji pierwszych dawek nawożenia azotowego. Na jeszcze zamarzniętą glebę z niewielkimi „łatami” śniegu został podany azot (foto nr 5). Ze względu na to, że pogoda była jeszcze „niepewna” chcąc zapobiec stratom azotu, zarządca gospodarstwa postanowił podzielić ją na dwie mniejsze dawki. Pierwsza dawka wysiana została 8 marca w ilości 34 kg N/ha w postaci saletry amonowej. W dniu 19 marca wysiana została druga dawka azotu w ilości 47,5 kg N/ha.

fot.5 . Zdjęcie wykonane 9 marca, podana została pierwsza dawka azotu.

23 marca wykonałem pierwszą po zimie lustrację plantacji, która wykazała iż plantacja przezimowała bardzo dobrze (fot.6). Zabieg herbicydowy wykonany jesienią był w pełni skuteczny.

Fot.6 – Zdjęcie wykonane 23 marca, kondycja roślin bardzo dobra , zachwaszczenia brak.

Wraz z początkiem kwietnia pogoda w naszym regionie znacznie się poprawiła. Na demo farmie widać jak żyto przyrasta z dnia na dzień. W połowie kwietnia, po rozcięciu rośliny można było zaobserwować wykształcony kłos i policzyć jego pięterka (fot.7). Oczywiście ilość pięter w kłosie do terminu zbioru może się zmniejszyć, ze względu na czynniki stresowe, które będą oddziaływały na roślinę.

Fot.7. Zdjęcie wykonane 13 kwietnia, doskonale widoczne pierwsze kolanko oraz kłos
Fot.8. Zdjęcie wykonane 13 kwietnia – ogólny wygląd roślin.

W dniu 18 kwietna wykonane zostały zabiegi mające na celu „doczyszczenie” zachwaszczenia wtórnego na naszej plantacji. Zastosowany został preparat zawierający trzy substancje aktywne: florasulam 5g/ha , aminopyralid 10g/ha i 2,4D 180g/ha. Tego samego dnia wykonany został zabieg mający na celu skrócenie roślin oraz zapobiegawcze działanie przeciwko chorobom grzybowym , zastosowana została mieszanina zbiornikowa zawierająca: trineksapak etylu 75g/ha – skrócenie roslin ,oraz fenpropimorf 200g/ha + epoksykonazol 62,5g/ha + metrafenon 75g/ha – choroby grzybowe.

Fot.9. 27 kwiecień – na dolnych partiach liści widać zwalczone grzybnie mączniaka.

Koniec kwietnia charakteryzował się dosyć wysokimi temperaturami, często przekraczającymi 25 stopni C w ciągu dnia oraz brakiem opadów. 26 kwietnia podany został azot w ilości 34 kg N/ha w postaci saletry amonowej , a także wykonany został kolejny zabieg regulujący wzrost preparatem zawierającym trineksapak etylu w ilości 0,3 l/ha.

Foto.10. 27 kwiecień – rośliny osiągnęły wysokość około 30cm, pierwsze kolanko oddalone o 3cm od podstawy źdźbła.
Foto.11. 27 kwiecień – wykształcony kłos.

Pogoda pod koniec kwietnia sprzyjała szybkiemu wzrostowi żyta na naszej plantacji, dlatego podjęta została decyzja o kolejnej aplikacji regulatora wzrostu. Rośliny na naszej plantacji były bardzo silne, więc zdecydowaliśmy o wykonaniu kolejnego zabiegu regulującego wzrost. W dniu 29 kwietnia zaaplikowaliśmy preparat zawierający  etefon w dawce 480 g substancji czynnej na hektar. 12 maja, jeszcze przed kwitnieniem żyta, w celu zabezpieczenia roślin przed chorobami grzybowymi oraz w celu walki ze szkodnikami (skrzypionka zbożowa oraz wciornastek) -występującymi w tym okresie na plantacjach żyta, zastosowaliśmy oprysk mieszaniną zbiornikową składającą się z trzech substancji czynnych w następujących ilościach: tiofanat metylowy 124 g/ha , epoksykonazol 75 g/ha oraz alfa-cypermetryna15 g/ha.
W dniu 30 maja dokonałem pomiaru obsady kłosów metodą ramkową. Obsada wykształconych kłosów na naszym polu jest na poziomie 530 do 550 kłosów na m2 (foto.11), a ilość pięterek w jednym kłosie  zawiera się w przedziale od 23 do 26 (foto.12).

Fot.11 – 30 maj liczenie obsady kłosów na m2
Fot.12. 30 maj – kłos z wykształconymi 25 pięterkami.

Ostatecznej oceny działania zabiegów zastosowanych na demo farmie dokonać będzie można dopiero tuż przed zbiorem. Aktualnie sądzę, że zabiegi fungicydowe zostały dobrze dobrane ponieważ łan pozostaje zdrowy i nie ma  jakichkolwiek oznak chorobowych.(fot.13)

Fot.13. 30maj – zdrowy, wykłoszony i kwitnący łan żyta hybrydowego

Szkodniki również nie miały szans na wykonanie większych szkód na roślinach. Po przejściu całej plantacji udało mi się znaleźć tylko kilka uszkodzonych roślin przez wciornastka. (fot.14)

Fot.14. 30maj – pojedynczy kłos uszkodzony przez wciornastka.

W mojej ocenie zabiegi regulujące wzrost zostały dobrze wykonane. Na dzień dzisiejszy rośliny są stabilne i łan powinien stać do momentu zbioru. Na fotografii numer 15 oraz 16 można porównać roślin  żyta populacyjnego nie skracanego oraz żyto hybrydowe po skróceniu. Efekt pozostawiam Państwu do oceny.

Fot.15. – z lewej strony skrócona odmiana żyta hybrydowego, z prawej nie skrócona „populacja”

Demo farma – dzień otwartych drzwi.

W dniu 7 czerwca wizytację (fot.16), oraz  zorganizowaliśmy dzień otwarty na który zaprosiliśmy rolników aby osobiście na polu ocenili jak wygląda uprawa żyta hybrydowego i jakich błędów w uprawie  należy się wystrzegać.
Na spotkanie przybyła spora grupa rolników, którym przedstawiłem charakterystykę poszczególnych odmiany naszych żyt oraz omówiłem najczęściej popełniane błędy w uprawie żyta. Dodatkowo można było obejrzeć odmiany pozostałych gatunków zbóż z naszej hodowli.

Fot.16 – 7 czerwca „DEMOFARMA’’ przygotowana na wizytę gości.

Pod koniec czerwca pogoda diametralnie się zmieniła, po okresie bezdeszczowym trwającym od początku maja do prawie końca czerwca przyszły deszcze , które początkowo „zasiały” optymizm w polskich rolnikach. Okazało się jednak iż pierwsze lipcowe deszcze były zwiastunem nerwowych, mokrych żniw.
Kolejnej lustracji pola dokonałem 21 lipca. Ziarno było dobrze wypełnione i znajdowało się w dojrzałości woskowej.(fot.17), brakowało tylko kilku słonecznych dni aby łan osiągnął pełną dojrzałość i nadawał się do koszenia (fot. 18).

Fot.17. – 21 lipiec – doskonale wykształcone ziarno.
Fot.18.- 21 lipiec – prawie dojrzały łan.

Żyto na demo farmie udało się skosić 4 sierpnia. Ze względu na goniący czas nie zostały zmierzone wydajności poszczególnych poletek sianych prawidłowo a także tych z błędami.
Dużym jednak zaskoczeniem dla wszystkich okazał się średni plon jaki uzyskany został z całości pola, który wyniósł 9,1 tony z hektara, ziarna konsumpcyjnego o wilgotności 13,2%. Przypomnę tylko iż całościowa dawka azotu wyniosła tylko 135 kg N/ha.
Ten rok również potwierdza, że uprawa żyta hybrydowego jest doskonałym wyborem, do którego zachęcam również wszystkich odwiedzających tę stronę.

Na koniec chciał bym bardzo podziękować Panu Andrzejowi Michalczykowi za udostępnienie pola pod demo farmę, Panu Piotrowi Hofmanowi – zarządcy gospodarstwa, który doskonale dopilnował wykonania wszystkich zabiegów, a także wszystkim innym którzy pomagali nam w tym projekcie.
Dziękuję również państwu za śledzenie poczynań na demo farmie i zapraszam na kolejną edycję – siew już na początku września 2011 !!!!!