Doradztwo:

1.     Jaka jest norma wysiewu jęczmienia ozimego ?

Norma wysiewu zależy od typu odmiany jęczmienia, terminu siewu, stanowiska glebowego oraz warunków glebowych w okresie siewu. Ważna zasada: im wcześniej siejemy tym mniej. Nie należy siać jęczmienia ozimego zbyt gęsto i zbyt wcześnie, ponieważ gęsty łan sprawia bardzo wiele problemów w trakcie wegetacji i jest kłopotliwy do prowadzenia. Średnio przyjąć można że w terminie wczesnym siejemy około 220-240szt/m2, w optymalnym 250-280szt/m2, w opóźnionym 280-350szt/m2.

2.     Jakich gleb wymaga jęczmień ozimy ?

Ze względów ekonomicznych uprawę jęczmienia ozimego należy ograniczyć do gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, kompleksu pszennego wadliwego (klasa bonitacyjna IIIb, IVa, IVb). Ważne aby, jęczmień ozimy można uprawiać na glebach z uregulowanym odczynem pH. Niskie pH obniża zimotrwałość i ogranicza plon a duża zawartość w glebie jonów glinu i manganu ma negatywny wpływ na wzrost i budowę systemu korzeniowego roślin oraz ogranicza krzewienie produkcyjne.

3.     Czy w jęczmieniu ozimym konieczne jest stosowanie insektycydów jesienią?

Zabieg insektycydowy jest bardzo istotnym elementem w agrotechnice jęczmienia ozimego. Optymalny termin siewu jęczmienia jest dość wczesny i w związku z uprawa ta jest narażona na częste ataki  od strony insektów. Szczególnie ważna w uprawie jęczmienia ozimego jest ochrona przed mszycami, które przenoszą choroby wirusowe. Choroby wirusowe w jęczmieniu ozimym powodują bardzo wysokie straty w plonie.

4.     Czy jęczmień ozimy można uprawiać w monokulturze ?

Nie zalecamy uprawy jęczmienia w monokulturze ze względu na duże zagrożenie porażeniem chorobami grzybowymi (zwłaszcza podsuszkowymi). Najlepszym przedplonem dla jęczmienia ozimego jest: groch, rzepak ozimy, wczesny ziemniak, mieszanki strączkowe na nasiona, owies i żyto. Również ze względu na zagrożenie chorobami nie powinno siać się jęczmienia po pszenicy i pszenżycie.

5.     Jak realizować strategię nawożenia azotowego dla jęczmienia ozimego pastewnego ?

Nawożenie azotowe jęczmienia ozimego należy podzielić na trzy dawki. Pierwsza mająca na celu ustalenie ilości źdźbeł na m2 w dawce ok. 60 kg N/ha, powinna być zastosowana tuz przed ruszeniem wegetacji wiosennej – oczywiście powinna ona być modyfikowana „w górę lub w dół” w zależności od stanu plantacji, jak i terminu jej zastosowania. Druga dawkę aplikujemy w fazie BBCH 31/32, która stabilizuje liczbę źdźbeł na m2 i ogranicza redukcję kłosków w kłosie. Druga dawka zaaplikowana z opóźnieniem pozwala roślinom zredukować słabsze, nadmiernie wytworzone pędy. Trzecia dawka powinna być zastosowana w fazie pełni liścia flagowego lub tuż przed kłoszeniem.