Doradztwo:

15.11.2014 Niski odczyn pH w uprawie żyta ozimego

Jednym z głównych czynników ograniczających plonowanie żyta na glebach słabych (pomijając niedobory wody) jest zakwaszenie gleb. Problem ten jest znany rolnikom, lecz nadal często bagatelizowany. Wprawdzie żyto populacyjne jak i hybrydowe jest tolerancyjne na niski odczyn pH, co nie oznacza, że na każdy nawet poniżej 5 pH.

więcej

04.11.2014 Zabieg „na kłos” w pszenicy

Czynnikami mającymi duży wpływ na plon i jakość zbieranego ziarna są: odmiana, nawożenie, ochrona fungicydowa i herbicydowa oraz warunki pogodowe. Na trzy pierwsze aspekty rolnik ma wpływ i może je odpowiednio wykorzystać w celu maksymalizacji plonu i jakości.

więcej

07.10.2014 Elementy ochrony fungicydowej łanu żyta ozimego

W ciągu całego okresu wegetacji żyta dużym zagrożeniem są choroby grzybowe, które są jedną z głównych przyczyn strat w plonie oraz obniżenia jakości ziarna. Zagrożenie chorobami zmienia się na przestrzeni lat w zależności od przebiegu pogody, ale jest również silnie uzależnione od wrażliwości odmianowej i warunków agrotechnicznych.

więcej

14.11.2012 Żyto hybrydowe Demo Farma Emilianów gm. Piaski – sezon 2012/2013

Ze względu na spore zainteresowanie naszymi poletkami serdecznie zapraszam do odwiedzenia nowej Demo Farmy zlokalizowanej w miejscowości Emilianów gm. Piaski woj. Lubelskie. Podobnie jak w roku ubiegłym będą mogli Państwo zapoznać się z technologią uprawy naszych zbóż, a w szczególności żyta hybrydowego. Zostaną też sprowokowane najczęściej popełniane błędy w uprawie, takie jak np. spóźnione nawożenie azotowe na wiosnę.

więcej

Demo Farma GR Krasne 2011/2012

Zapraszam Państwa do odwiedzenia Naszej demo farmy zlokalizowanej w miejscowości Krasne gmina Rejowiec Fabryczny woj. lubelskie. Doświadczenie ma przedstawić od praktycznej strony uprawę żyta ozimego. Sprowokowaliśmy też najczęściej popełniane błędy w uprawie zbóż takie jak: siew opóźniony czy zbyt głęboki aby pokazać, iż pierwsze prace wykonane już jesienią mają ogromny wpływ na architekturę łanu jak i zbieranego plonu.

więcej

Demo Farma Holeszów 2011

Zapraszam do odwiedzenia Demo Farmy zlokalizowanej w miejscowości Holeszów ok. 20 km na północ od Włodawy w Gospodarstwie Rolno-Handlowym Mosty sp. z o.o. Celem jest pokazanie jak prawidłowo poprowadzić uprawę żyta hybrydowego.

więcej