Doradztwo:

Regionalne wskazówki uprawowe

Klasa gleby

Klasa gleby

IIIb -  IVa

IVa - IVb

V

w dobrej kulturze

Termin siewu / pożądana liczba roślin na m2

Głębokość siewu 2-3 cm

wczesny              

55 dni wegetacji jesiennej*

160 – 180

160 – 170

150 – 170

ziaren/m2

ziaren/m2

roślin/m2

optymalny               

45 dni wegetacji jesiennej*

180 – 200

170 – 200

170 – 190

ziaren/m2

ziaren/m2

roślin/m2

opóźniony            

35 dni wegetacji jesiennej*

220 – 240

210 – 240

200 – 220

ziaren/m2

ziaren/m2

ziaren/m2

Pożądana gęstość łanu

 

500 – 600 kłosów / m2

420 – 520 kłosów / m2

350 – 450

kłosów / m2

Nawożenie Azotowe

Całkowita kalkulacja dawki N: Oczekiwany plon w dt/ha x 2kg = N całkowity, pomniejszony Nmin (0 - 60 cm) zależny od przedplonu, gleby, nawożenia organicznego

Jesienna dawka azotu do 30 kg/ha przy nawożeniu słomą lub wysokiego plonu rośliny przedplonowej

Ocena plantacji przed ruszeniem wegetacji

A – słabe rozkrzewienie 1 - 2 pędów na roślinie (późny siew)

B – średnie rozkrzewienie 3 - 4 pędów na roślinie

C – mocne rozkrzewienie 6 -10 pędów na roślinie

Rozpoczęcie wegetacji lub tuż przed

A

70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)

70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)

60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)

(inkl. N min 30 – 60 cm)

B

60 – 70 kg N/ha + siarka

50 – 70 kg N/ha + siarka

50 – 60 kg N/ha + siarka

 

C

40 – 50 kg N/ha + siarka

30 – 50 kg N/ha + siarka

40 – 50 kg N/ha + siarka

Strzelanie w źdźbło

50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg)

50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)

60 - 70 kg N/ha + siarka (ok. 6 kg)     

BBCH 31/32 (inkl. N min 30 – 60 cm)

Ostatnia dawka BBCH 39/49

40 kg N/ha

40 kg N/ha

ewnt. 30 kg N/ha

Regulatory wzrostu

Faza rozwojowa

Sugerowane dawki preparatów.

Ilość preparatu należy dostosować do aktualnego stanu roślin, opadów atmosferycznych, obsady, prowadzonej technologii oraz warunków atmosferycznych panujących w czasie wykonywania zabiegu. Do zabiegów można dołączyć dokarmianie dolistne Mg, Mn, Cu – jeżeli etykieta stosowanego środka na to pozwala!

BBCH 30/31

1,0 l CCC720

1,0 l CCC720

0,8 CCC720

+ 0,2 Moddus

+ 0,15 Moddus

+ 0,15 Moddus

BBCH 35/39

0,2 Moddus

0,2 Moddus

60 g Ethefon

(jeśli występuje zagrożenie wylegania)

Lub

0,7 l Terpal C

0,5 l Terpal C

-

BBCH 37/39

Fungicydy

BBCH 30 - 35

Choroby podstawy źdźbła, mączniak, rynchosporioza – w przypadku porażenia. Przykładowe substancje czynne (prochloraz +propiconazol, cyprodinil, fenpropimorph, flusilazol)

BBCH 39 - 59

Rynchosporioza, Rdza brunatna, Rdza czarna.  Przykładowe substancje czynne: (tebukonazol, epoksykonazol, flusilazol, metkonazol)

Łan produkcyjny należy monitorować w ciągu całej wegetacji. W przypadku wcześniejszych porażeń fungicydy stosować objawowo. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta.

Herbicydy

Termin jesienny (zalecany)

Stosować zgodnie z instrukcją producenta. Przykładowe zalecane substancje czynne

(pendimetalina + izoproturon, diflufenikan + izoproturon, chlorosulfuron)

Termin wiosenny

Stosować preparaty zarejestrowane w życie.

Nie zalecamy stosowania preparatów z grupy fenoksykwasów (2-4 D, MCPA, mekoprop-p, dichloroprop-p) oraz IPU.

Insektycydy

Jesień, wiosna

Przy wczesnych siewach, jesienią monitorować łan w kierunku szkodników np.: ploniarka, mszyce, rolnice wiosną: mszyce, wciornastek, skrzypionka. Zabieg wykonać zalecanym preparatem. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta!

Wszystkie ww. zabiegi należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.


*liczone od dnia wysiewu roślin