Doradztwo:

Demo Farma Nowe Sioło 2010

Zapraszam do odwiedzenia Demo Farmy zlokalizowanej w miejscowości Nowe Sioło (powiat lubaczowski) założonej wraz z firmą Vaderstad. Ponieważ Demo Farma założona jest na areale kilkunastu hektarów nawożenie oraz ochrona uwzględnia czynnik ekonomiczny gospodarstwa. W każdej chwili uprawy na Demo Farmie można oglądnąć i porównać z technologią stosowaną na własnym gospodarstwie.

Na tej stronie będę zamieszczał dla Państwa informacje dotyczące planowanych i wykonanych zabiegów. Technologia ta dotyczy tylko tej lokalizacji i nie gwarantuje w innych warunkach porównywalnej skuteczności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prowadzenia łanu zapraszam na spotkania, które będą organizowane na Demo Farmie bądź kontakt telefoniczny.

Warunki glebowe, uprawa, nawożenie

W gospodarstwie dominują gleby klasy IV a i IV b. Doświadczenie prowadzone jest na glebach średnich o podłożu gliniastym klasy IV b. Na podstawie analizy glebowej określono: pH  6,0 oraz zasobność w: P2O5 25 mg,  K2O 40 mg, Mg 8 mg na 100 g gleby. Przedplonem były trawy nasienne. Rośliną uprawną jest żyto mieszańcowe odmiany Visello. Po zbiorze wykonano orkę na głębokość 30 cm. Zastosowano nawożenie mineralne przed siewem dostarczając 15 kg azotu, 75 kg fosforu i 90 kg potasu  w czystym składniku. Siew wykonano 23 września agregatem uprawowo-siewnym firmy Vaderstad RAPID. Doświadczenie założono w kilku wariantach z prowokowanymi błędami agrotechnicznymi: głębokość siewu i ilość wysiewu. Wariant pierwszy siew na głębokość 2 cm obsada 180 roślin/m2(67 kg/ha), drugi wariant głębokość 5 cm obsada 180 roślin/m2 (67 kg/ha), trzeci wariant siew na głębokość 2 cm obsada 140 roślin/m2 (52 kg/ha), czwarty wariant głębokość siewu 2 cm obsada 220 roślin/m2 (81,6 kg/ha). Każde poletko demonstracyjne ma 12 m szerokości.

Foto 1. Podczas siewu było dosyć sucho dlatego trudno było glebę doprawić i zawierała dużo agregatów glebowych powyżej 3 cm średnicy. Zdjęcie wykonane 8 października 2009

Po 15 dniach od siewu  obliczono obsadę roślin metodą ramkową. Średnia obsada uzyskana w doświadczeniach gdzie głębokość siewu wynosił 2 cm wyniosła 174 rośliny na m2. Przy głębokości siewu 5 cm braki w obsadzie wynosiły do 20 % a rośliny były słabsze miały węższe blaszki  liściowe i słabszy system korzeniowy. W późniejszym okresie rozwoju jesiennego różnice nieco zmniejszyły się (po 60 dniach) ale w dalszym ciągu były one widoczne – patrz zdjęcia poniżej.

Foto 2. Zdjęcie wykonane 1 grudnia (siew 23 września na głębokość 5 cm). Niektóre rośliny bardzo słabo rozwinięte faza BBCH 12/13 jeszcze nie rozpoczęły fazy krzewienia.
Foto 3. Zdjęcie wykonane 01.12.2010 (siew 23 września na głębokość 2 cm). Rośliny wytworzyły po 5 do 6 pędów BBCH 25/26
Foto 4. 30 dni po siewie - różnica w rozwoju pomiędzy rośliną zasianą na głębokość 2 cm (po lewej) a zasianą za głęboko 5 cm ( po prawej)
Foto 5. Żyto przed zimą głębokość siewu 2 cm obsada 140 roślin/m2

Nie wykonywano jesiennego zabiegu herbicydowego (stosunkowo niewielkie zachwaszczenie) i insektycydowego ponieważ przebieg pogody nie sprzyjał jesiennym migracjom mszyc.

Ze względu na długo zalegającą okrywę śnieżną i objawy porażenia pleśnią śniegową wiosną zastosowano dawkę 80 kg N/ha. Nawożenie wykonano 22 marca. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na bardzo dużą ilość wody w glebie co utrudniało wjazd maszynami na pole.

Foto 6. Objawy pleśni śniegowej

Różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą sięgała 20°C co nie sprzyjało szybkiemu pobraniu zastosowanej dawki azotu i regeneracji roślin po uszkodzeniach związanych z wystąpieniem pleśni śniegowej.
Drugą dawkę azotu ze względu na opady deszczu zastosowano 23 kwietnia 2010 w ilości 50 kg N/ha.

W połowie kwietnia zaobserwowano pojawienie się chorób zbóż: mączniaka oraz rdzy brunatnej. Zabieg wykonano 26 kwietnia 2010 preparatem zawierającym protiokonazol i  spiroksaminę w ilości 1l/ha. Ze względu na fazę pierwszego kolanka, które osiągnęły rośliny żyta do zabiegu grzybobójczego dodano 0,4 l/ha preparatu zawierającego trineksapak etylu.

Foto 7. Porażenie przez mączniaka.
Foto 8. Porażenie przez rdzę brunatną

Opady deszczu w maju nie pozwoliły na wjazd w pole i jakiekolwiek zabiegi przewidziane w tym czasie nie zostały wykonane. Szczególnie drugi i trzeci tydzień maja gdzie opady były bardzo intensywne ziemia rozmiękła powodując, że system korzeniowy mimo dobrego wykształcenia nie był w stanie utrzymać roślin powodując ich wywracanie. W przypadku Demo Farmy opadom deszczu nie towarzyszył wiatr i tylko niewielki odsetek roślin w ten sposób zareagował na nadmiar wody w ziemi (ok. 1 %).

Foto. 9 Widoczna woda stojąca w ścieżkach technologicznych
Foto. 10 Wyleganie korzeniowe

Pod wpływem nadmiaru wody ziemia rozmiękła osłabiając stabilność rośliny (foto 10) a następne opady obciążyły źdźbło rośliny powodując ich wywrócenie. Nie przerywa to jednak wiązek przewodzących i na wysokości trzeciego kolanka rośliny "podnoszą" źdźbło z kłosem (foto 11).

Foto 11. Podnoszenie się wywróconych roślin.

Pomimo dużych opadów deszczu w maju i czerwcu nie zauważono presji chorób grzybowych, w związku z tym na plantacji nie wykonywano już żadnych zabiegów fungicydowych. W fazie dojrzałości mlecznej (foto12) oznaczono metodą ramkową obsadę kłosów, która wahała się pomiędzy 480 a 530 sztuk na m2.

Foto 12. Odmiana Visello dojrzałość mleczno - woskowa

Niekorzystny przebieg pogody w lipcu (temperatury osiągały 35oC przez ok. 3 tygodnie) przypadający na okres nalewania ziarna ograniczył plon przedwcześnie „zasuszając” rośliny. Dzięki długim kłosom (w których można było naliczyć do 25 pięterek), bardzo dobrej obsadzie roślin na m2 średni plon ziarna wyniósł od 5,9 (siew na głębokość 5 cm)  do 7,9 t/ha (optymalna agrotechnika). Przy nawożeniu azotowym na poziomie 130 kg N/ha i jednym zabiegu fungicydowym, uzyskany plon ziarna uważam za dobry.

Dziękuję Panu Tomaszowi Majdańskiemu za udostępnienie pola oraz pracę przy prowadzeniu Demo Farmy, jak również wszystkim klientom, którzy wzięli udział w dniach pola zorganizowanych w Nowym Siole.