Doradztwo:

Demo Farma Uhrusk 2010/2011

Zapraszam do odwiedzenia Demo Farmy zlokalizowanej w miejscowości Uhrusk ok. 30 km na północ od Chełma w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ideą projektu jest nauka na błędach, które specjalnie popełniamy, aby zwrócić Państwa uwagę na kluczowe elementy agrotechniki. Doświadczenie założone jest na polu produkcyjnym o areale kilkunastu hektarów.

Na tej stronie będę zamieszczał dla Państwa informację dotyczące wykonanych i planowanych zabiegów. Prezentowana technologia dotyczy wyłącznie tej lokalizacji i nie gwarantuje w innych warunkach agrotechnicznych uzyskania identycznych wyników produkcyjnych. W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących prowadzenia łanu zapraszam na spotkania, które będą organizowane na Demo Farmie.

Warunki glebowe, uprawa, nawożenie

Doświadczenie założono na glebach lekkich IVb i V klasy według schematu przedstawionego w tabeli nr 1. Na podstawie analizy chemicznej gleby przeprowadzonej w 2010 roku określono zawartość składników przyswajalnych na następującym poziomie: P2O5 18,7 – 37,4 mg, K2O 9 – 20  mg, MgO 1,0 – 1,6 mg (wyniki w mg na 100 g gleby) oraz odczyn pH : 6,15 – 7,54. Przedplonem był owies, słoma została zebrana z pola. Uprawę ścierniska przeprowadzono brona talerzową na głębokość 6 cm. Przedsiewnie zastosowano nawóz wieloskładnikowy  NPK 8:20:30 w ilości 300 kg/ha

Tabela 1. Schemat Demo Farmy w Uhrusku

Uprawa orkowa

Uprawa bezorkowa


170 szt/m2, 2 cm,
brak azotu - wiosną170 szt/m2, 2 cm,
brak azotu – wiosną170 szt/m2, 2 cm, (kontrola)


170 szt/m2, 2 cm,170 szt/m2, 5 cm

 


170 szt/m2, 5 cm110 szt/m2, 2 cm


110 szt/m2, 2 cm250 szt/m2, 2 cm


250 szt/m2, 2 cm


Siew na powierzchni 20 ha wykonano 24.09.2011. Przy siewie świadomie sprowokowane zostały błędy, z którymi najczęściej się spotykamy w agrotechnice. Zasialiśmy zbyt gęsto (250 roślin na m2 – 80 kg/ha), zbyt rzadko (110 roślin na m2 – 35 kg/ha) oraz za głęboko przy prawidłowej obsadzie (170 roślin na m2 na 5cm – 64 kg/ha). Optymalna głębokość siewu to 2 cm za głęboka to 5 cm. Wszystkie warianty siewu są powtórzone w obu systemach uprawy.

Ze względu na niskie temperatury dobowe powietrza, wschody roślin zaobserwowano dopiero po dwóch tygodniach od daty siewu. W dniu  25 października rośliny były w fazie 2 – 3 liści (BBCH 12 – 13) ( Foto. 1)

Foto 1. Plantacja 30 dni siewie obsada 250 roślin m2

Największe różnice w rozwoju roślin można było zaobserwować między obiektami zasianymi na głębokość 2 cm i 5 cm (foto. 2).

Foto 2. Rośliny wysiane na 2 cm i 5 cm głębokości

Początek listopada był ciepły, dzięki czemu rośliny nieco szybciej zaczęły się rozwijać. W dniu 10 listopada rośliny były w fazie początku krzewienia i wytworzyły od 1 do 2 pędów bocznych (foto.3).

Foto 3. Obsada 110 roślin na m2 faza krzewienia, zdjęcie wykonano 10 listopada

Przed spoczynkiem zimowym rośliny osiągnęły fazę pełni krzewienia

DEMO FARMA PO ZIMIE

Zima w tym roku nie należała do najlżejszych. Najpierw duże opady śniegu, potem gruba długo zalegająca okrywa śnieżna, która sprzyjała rozwojowi pleśni śniegowej. Zjawisko to można było najczęściej zaobserwować na plantacjach bardzo wcześnie sianych, które przed zimą wytworzyły nadmierną ilość biomasy. W lutym znaczne ocieplenie spowodowało zejście śniegów, poczym nadeszło gwałtowne ochłodzenie do – 8oC z dosyć silnym wiatrem powodując lokalnie wysmalanie roślin. Mimo tak zmiennych i trudnych warunków pogodowych żyto na demo farmie w Uhrusku przezimowało dobrze (Foto 4).

Foto 4. Zdjęcie 23 marzec 2011, odmiana Visello
Foto 5. Zdjęcie z 23 marca, odmiana Visello, dobrze rozkrzewione rośliny średnio na plantacji rośliny mają od 3 do 5 rozkrzewień

Pomimo znacznych wahań temperatury pomiędzy dniem a nocą ok. 18oC (od +12oC do -6oC) rośliny prowadzą wegetację, co widać na zdjęciu nr 6. Rośliny wytwarzają nowe liście jak i możemy obserwować nowe przyrosty korzeni przybyszowych. Dlatego tak ważnym elementem agrotechniki w życie ozimym jest szybkie dostarczenie azotu w odpowiedniej ilości w terminie wiosennym.

Foto 6. Zdjęcie wykonano 23 marca 2011. Widoczne kilkucentymetrowe korzenie przybyszowe. Oklejenie wiązki korzeniowej wskazuje na intensywny pobór wody z gleby

W dniu 18 marca na demo  farmie została wysiana pierwsza dawka azotu w postaci saletry amonowej w ilości 150 kg czyli 51 kg N. Na początku kwietnia przewidziana jest kolejna dawka azotu.

Pierwsza połowa kwietnia charakteryzowała się dosyć niskimi temperaturami 5 do 8oC w ciągu dnia i przymrozkami występującymi nocą. W dniu 8 kwietnia zastała podana kolejna dawka 51 kg N azotu. Niewielkie opady deszczu w kwietniu 34 l/m2 (średnia wieloletnia 60 l/m2) i wysokie temperatury w drugiej połowie miesiąca spowodowały, że w miejscach o bardzo małej zawartości próchnicy w glebie pojawiły się symptomy niedoboru wody obserwowane na roślinach (foto 7).

Foto 7. Odbarwienie blaszek liściowych roślin żyta na „łachach” piasku (duża mozaika glebowa).

Zabieg herbicydowy nie został wykonany w terminie jesiennym z przyczyn organizacyjnych. W dniu 22 kwietnia zastosowano mieszaninę jodosulfuronu metylosodowego 7,5 g/ha i 2,4 D 283 g/ha. 26 kwietnia wykonano zabieg regulatorem wzrostu CCC w ilości 675 g na ha. W maju długo utrzymująca się susza dała się mocno we znaki roślinom uprawnym. Opady w tym miesiącu wyniosły zaledwie 40 l wody na m2 (średnia z wielolecia 60 l/m2). Ze względu na niską pojemność wodną gleby oraz brak opadów przez 4 tygodnie rośliny mocno zredukowały pędy boczne. Przerzedzenie łanu spowodowało odsłonięcie powierzchni gleby zwiększając odparowanie i tak już niewielkiej ilości wody zmagazynowanej w glebie (foto 8). Na początku czerwca obsada roślin na m2 w związku z takim przebiegiem pogody w poprzedzających go miesiącach była niższa od optymalnej wahającej się pomiędzy 420 do 470 kłosów na m2 o 20%. Na pędach produkcyjnych w kłosach liczba pięterek oscylowała pomiędzy 18 a 20 (foto 9)

Foto 8. Zbyt mała obsada roślin na m2 powoduje dodatkową stratę wody w wyniku jej odparowania z powierzchni gleby ( 30 maj 2011 )
Foto 9. Kłosy z wykształconymi 20 pięterkami - 7 czerwiec 2011

Przeokropna pogoda spowodowała opóźnienie żniw. Zbiór poletek wykonano 5 sierpnia 2011 roku. Mimo tak trudnych warunków wegetacyjnych, które obserwowaliśmy w tym roku na demo farmie powiązanych z bardzo słabym stanowiskiem glebowym o niskiej pojemność wodnej gleby, uzyskaliśmy średni plon z doświadczenia na poziomie 40 - 45 q/ha. Głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie była ekstremalna susza w krytycznych okresach zapotrzebowania na wodę roślin żyta i związane z tym redukcje pędów bocznych. Obsada pędów kłosonośnych zmierzona tuż przed zbiorem była na poziomie 320-340 szt./m2 (optymalna na takich glebach to około 450 szt./m2), więc plon uzyskany na tej jakości gleby i przy takiej wegetacji uważam, za dobry choć przyznaję, że ambicje mieliśmy wyższe, ale na pogodę niestety nie mieliśmy już wpływu. Wszystko to o czym piszę można zobaczyć na żywo na Dniach Pola, które organizujemy w czerwcu na naszych demo farmach.

Chciałem bardzo podziękować Panu Tadeuszowi Pawlukowi administratorowi Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku za pomoc okazaną w trakcie realizacji demofarmy.