Serwis:

Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie zbóż

Wiosenne zastosowanie regulatorów wzrostu (retardantów) ma na celu skrócenie międzywęźli u zbóż, poprawienie sztywność źdźbła bez negatywnego wpływu na poziom planowania.

Obecnie w Polsce do tego celu zabiegów jest zarejestrowane kilka substancji m.in. chlorek chloromekwatu, etafon, trineksapak etylu, a od niedawna także procheksadion wapnia z mepikwatem chlorku oraz mieszaniny wymienionych substancji w różnych konfiguracjach. Mechanizm działania oraz wymagania temperaturowe dostępnych preparatów na runku są różne, dlatego zawsze należy zapoznać się z etykietą preparatu przed jego użyciem. Na rynku możemy spotkać preparaty o różnych nazwach handlowych, które zwierają identyczną substancję czynną. Często zdarza się, że mimo zawartości identycznej substancji czynnej preparaty posiadają różną rejestrację w zakresie stosowania w poszczególnych gatunkach roślin.

Regulatory wzrostu zwykle można stosować łącznie z fungicydami (chyba, że etykieta preparatów wyklucza ich łączne stosowanie) W przypadku łącznej aplikacji retardantów z fungicydami triazolowymi zasadne jest zredukowanie docelowej dawki preparatu o około 10-15%. Tabela nr 1 prezentuje długość działania oraz optymalne zakresy temperaturowe do ich stosowania w uprawach zbożowych.

Tabela 1 Właściwości regulatorów wzrostu

Substancja aktywnaChlorek chloromekwatu Trineksapak etyluEtefon     

Proheksadion wapnia + chlorek mepikwatu
Przeciętna długość działania 7-10 dni8-12 dni3-5 dni
4-10 dni
Optymalne temperatury działania od.. >7-10o C >8-10o C>12-14o C
>8-10o C

Jesienne zasiewy zbóż w roku 2015 z powodu suszy zwykle były wykonywane w końcowym okresie terminu agrotechnicznego. Wschody roślin trwały bardzo długo i były bardzo niewyrównane. Aktualnie na polach (wiosna 2016) możemy spotkać się z roślinami słabo rozkrzewionymi (Fot.1 ). W takim przypadku należy zastosować interwencyjną dawkę startową azotu w formie saletrzanej z dodatkiem siarki. Prócz odpowiednio skalkulowanego nawożenia azotowego, również wcześnie zastosowane retardanty poprawią architekturę łanu stymulując budowę pędów bocznych.

Na taki zabieg najlepiej się zdecydować, gdy na m2 jest mniej niż 600 mocnych pędów, a pojedyncze rośliny wytworzyły jedynie 1-2 pędy. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać preparat zawierający CCC w ilości zależnej od stanu plantacji (od 200 do 500 g/ha) i zastosować go w terminie BBCH 23/25. Oczywiście zabieg wykonujemy dopiero wtedy, gdy rośliny zareagują na zastosowane wcześniej nawożenie azotowe.

Foto 1 Słabo rozkrzewiona plantacja pszenicy ozimej (koniec marca 2016).

Chlorek chloromekwatu do prawidłowego działania wymaga temperatury minimum 7°C przez okres co najmniej 7 dni. Do roztworu z CCC warto dodać adiuwanty. Jeżeli na plantacji występuje upośledzone pobieranie składników pokarmowych z roztworu glebowego lub obserwujemy objawy związane z chorobą grzybową, można uwzględnić w zabiegu dokarmianie dolistne oraz fungicydy ale tylko wtedy, gdy etykieta produktów dopuszcza ich łączne stosowanie.

Czasami zdarza się, że plantacje z wczesnych siewów przy bardzo długiej wegetacji jesiennej mogą zbyt mocno się rozwinąć, co nie jest zjawiskiem korzystnym. W takich przypadkach możemy zastosować zredukowane dawki regulatorów wzrostu już jesienią celu ograniczenia nadmiernej wybujałości roślin przed spoczynkiem zimowym. Wykonanie zabieg ograniczy wzrost wydłużeniowy komórek a w efekcie organów roślinnych, co obniży dominację pędu głównego. Pośrednim działaniem będzie zwiększenie koncentracji soku komórkowego, który podniesie w niewielkim stopniu mrozoodporność. Dołączanie do zabiegu zredukowanej dawki fungicydu (jeżeli etykieta produktu na to pozwala) zlikwiduje jesienne infekcje mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej oraz pleśni śniegowej, co stanowczo poprawi zimowanie roślin oraz zdrowotność łanu na wiosnę.

Retardanty mają wiele zastosowań w prowadzeniu łanu zbóż. Ważne aby stosować je rozważnie, gdyż brak przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej może doprowadzić do obniżenia plonu lub uszkodzenia rośliny uprawnej.

Doradca Agrotechniczny KWS Zboża