Serwis:

Osoby kontaktowe centrala

KWS Lochow Polska Sp. z o. o.

Kondratowice
ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy

Tel.: +48 71 39 27 300
Tel.: +48 71 39 27 310
Fax: +48 71 39 27 301

 

 

Dyrektor Zarządzająca

Agnieszka Sąsiadek
Tel.  +48 71 39 27 310
Fax: +48 71 39 27 301
E-Mail: alicja.sarwa-suder@remove-this.kws.com

Dyrektor Gospodarstwa

Dag von Kap-herr
Tel.:  +48 71 39 27 300
Fax:  +48 71 39 27 301
E-Mail: dag.vonkapherr@remove-this.kws.com

Dyrektor Hodowli Roślin

dr inż. Paweł Dopierała
Tel.  +48 71 39 27 314
Fax: +48 71 39 27 301
E-mail: pawel.dopierala@remove-this.kws.com

Kierownik ds. Sprzedaży i Logistyki

Maciej Marczewski
Tel.  +48 71 39 27 319
Fax: +48 71 39 27 308
E-mail: maciej.marczewski@remove-this.kws.com

Kierownik Marketingu

Bartosz Rudzki
Tel.  +48 71 39 27 306
Fax: +48 71 39 27 301
E-mail: bartosz.rudzki@remove-this.kws.com

Kierownik Produkcji Nasiennej

Arkadiusz Kurek
Tel.  +48 71 39 27 304
Fax: +48 71 39 27 308
E-mail: arkadiusz.kurek@remove-this.kws.com

Kontroler Finansowy

Marzena Kurek
Tel.  +48 71 39 27 317
Fax: +48 71 39 27 301
E-mail: marzena.kurek@remove-this.kws.com

Główna Księgowa

Sabina Kozów
Tel.  +48 71 39 27 303
Fax: +48 71 39 27 301
E-mail: sabina.kozow@remove-this.kws.com

Koordynator Sprzedaży

Marta Ciurys
Tel.  +48 71 39 27 312
Fax: +48 71 39 27 308
E-mail: marta.ciurys@remove-this.kws.com

Asystentka Zarządu

Alicja Sarwa-Suder
Tel. +48 71 39 27 310
Fax:+48 71 39 27 360
E-mail: alicja.sarwa-suder@remove-this.kws.com

Asystentka Dyrektora Gospodarstwa/Sekretariat

Agnieszka Kowalczyk
Tel. +48 71 39 27 300
Fax:+48 71 39 27 301
E-mail: agnieszka.kowalczyk@remove-this.kws.com

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Szajdziński
E-mail: iod-plpr@remove-this.kws.com