Serwis:

Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej. Niezmiernie cieszy nas Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i oferowanymi przez nas odmianami. Spółka KWS ZBOŻA bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Poniżej informujemy o rodzaju archiwizowanych przez nas danych oraz o sposobie ich wykorzystania.

Anonimowy pobór danych

Z zasady mogą Państwo odwiedzać strony KWS ZBOŻA nie ujawniając swej tożsamości. Poznajemy jedynie nazwę Państwa serwera internetowego, strony internetowej, z której Państwo do nas zaglądają oraz strony odwiedzane. Informacje te analizujemy wyłącznie w celach statystycznych. Państwa anonimowość jako użytkownika pozostaje przy tym zachowana.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które w trakcie odwiedzin na stronach internetowych mogą zapisywać się na Państwa dysku głównym. Pliki te wytwarzane są przez serwer internetowy, z którym nawiązali Państwo połączenie za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub innej), a następnie przesyłane do Państwa komputera.
Także my posługujemy się na naszych stronach internetowych plikami cookie, np. w celach rejestracji częstotliwości wywołania naszych stron. W tych celach używamy tylko tzw. plików sesyjnych („session cookies“), które znikają po zamknięciu przeglądarki.
Nasze pliki cookie nie zawierają informacji osobowych. Większość przeglądarek jest automatycznie ustawiona na akceptację plików coockie. Istnieje jednak możliwość wyłączenia zapisu plików bądź skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, by sama powiadamiała o fakcie przesyłania plików coockie do Państwa komputera. Ponadto, w każdej chwili, mają Państwo możliwość usunięcia plików z systemu (np. za pomocą aplikacji Windows Explorer). Prosimy użyć w tym celu funkcji pomocniczej w zakładce Menu w Państwa przeglądarce bądź systemie operacyjnym.

Zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane dot. osób (np. nazwisko, adres, numer telefonu itd.) archiwizowane są tylko w sytuacji, gdy udzielono ich samodzielnie, a więc dobrowolnie, np. podczas rejestracji dla potrzeb świadczenia usług indywidualnych lub w celach opracowania Państwa zapytań. Zapisane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są i wykorzystywane w pierwszym rzędzie do celów realizacji Państwa zamówień i wniosków. Przykładamy wagę do tego, by pobierane były jedynie te dane, które są niezbędnie konieczne.
Ponadto wykorzystujemy i przetwarzamy udostępnione dane celem informowania Państwa za pomocą zasugerowanych wcześniej kanałów komunikacyjnych (list, faks, mail, telefon) o naszych produktach, usługach i promocjach, które mogą okazać się dla Państwa interesujące oraz, ewentualnie, do celów ankietowych. O ile jest to prawnie przewidziane, wykorzystanie Państwa danych do celów reklamowych jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania Państwa wcześniejszej zgody.
Przetwarzanie zapisanych przez Państwa danych odbywa się wyłącznie na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazując dane osobowe, czynimy to po pierwsze na rzecz przedsiębiorstw usługowych i partnerskich, wspierających nas informacyjnie w procesie realizacji zamówienia oraz zaopatrzenia naszych Klientów. Podmioty te mogą wykorzystywać Państwa dane jedynie celem wykonania swoich zadań, będących przedmiotem naszego zlecenia, i są zobowiązane do przestrzegania właściwych postanowień z zakresu ochrony danych osobowych. O ile jest to prawnie dopuszczalne lub o ile wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę, przekazujemy Państwa dane także innym przedsiębiorstwom grupy KWS do dalszego wykorzystania w celach reklamowych. Nie przekazujemy Państwa danych do celów reklamowych żadnym osobom trzecim spoza grupy KWS.
Niekiedy może się zdarzyć, że na podstawie postanowień ustawowych czy też z uwagi na odpowiednie procedury prawne będziemy być zmuszeni do ujawnienia Państwa danych. W pozostałych przypadkach jednak przekazywanie danych osobowych nie ma miejsca.

Katalogi, broszury

Katalogi, broszury w formie elektronicznych plików dotrą do Państwa mailem tylko w sytuacji wyraźnego zaznaczenia bądź kliknięcia na taką opcję przy okazji podania swoich danych. Nie chcąc otrzymywać w przyszłości takich mailowych biuletynów, mogą Państwo zadeklarować to za pośrednictwem odpowiedniego linka zamieszczonego na końcu każdego z biuletynów.

Prawo sprzeciwu, odwołania i zgody

 

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się wspomnianemu powyżej wykorzystywaniu Państwa danych do celów reklamowych oraz badań rynkowych tudzież odwołać wyrażoną wcześniej przez Państwa zgodę ze skutkiem na przyszłość za powiadomieniem wysłanym na podany poniżej adres.

Prawo do informacji, sprostowań i usunięcia Państwa danych odnoszących się do osoby

Nadto, w każdej chwili, mają Państwo oczywiście prawo zażądać informacji o rodzaju danych przechowywanych na Państwa temat oraz celu ich archiwizacji. Poza tym mogą Państwo dokonywać korekty nieprawidłowych danych lub zlecić usunięcie takich, których archiwizacja jest niedopuszczalna bądź niekonieczna. W celach dochodzenia ww. praw prosimy o kontakt pod adresem wymienionym poniżej.

Linki zewnętrzne

Nasza oferta internetowa zawiera niekiedy linki odnoszące się do stron osób trzecich. O ile nie jest to dostatecznie widoczne wskazujemy, że chodzi o link zewnętrzny. KWS ZBOŻA nie ma wpływu na treść i formę stron oferentów zewnętrznych. Niniejsze oświadczenie dot. danych osobowych nie znajduje tam w danym zakresie zastosowania.

Zmiana niniejszego oświadczenia dot. danych

Ze względów ustawowych i/lub organizacyjnych od czasu do czasu pojawi się konieczność dokonania zmian bądź dostosowania naszego oświadczenia dot. danych osobowych. Dlatego prosimy zwracać uwagę na każdą aktualną w danej chwili wersję naszego oświadczenia.

Osoba kontaktowa w razie pytań bądź wniosków o udzielenie informacji

 

W razie pytań, komentarzy, sugestii oraz wniosków o udzielenie informacji związanych z naszym oświadczeniem o danych osobowych oraz przetwarzaniem Państwa danych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. danych osobowych pod poniższym adresem:

 

KWS Lochow Polska Sp. z o. o.

Kondratowice
ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy


Tel.: +48 71 39 27 300
Tel.: +48 71 39 27 310
Fax: +48 71 39 27 301

 

e-mail: biuro@remove-this.kws-lochow.pl