O nas:

Hodowla pracuje na sukces rolników

Strategicznym celem naszej firmy jest tworzenie postępu hodowlanego w postaci coraz doskonalszych, wysokoplennych odmian zbóż i dostarczenie rolnictwu materiału nasiennego najwyższej jakości. Udaje nam się osiągnąć wytyczone cele dzięki połączeniu wysiłków naszych  współpracowników z hodowli, produkcji i sprzedaży.
Łącząc mocne strony spółek KWS i LOCHOW służymy Państwu jako oferent materiału genetycznego najwyższej jakości Nasze odmiany to symbol wzrostu plonów i ekonomicznego sukcesu rolnika - wczoraj, dziś i jutro.


Ciągły rozwój to nasza dewiza

Wszystkie nasze wysiłki zorientowane są na jeden cel - wytworzenie wysokoplennych, przystosowanych do warunków środowiska  i interesujących rynkowo odmian. Środkiem do jego osiągnięcia jest połączenie naszego doświadczenia z badaniami naukowymi, innowacyjnością i dobrą praktyką rolniczą. Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi stacjami doświadczalnymi, polami hodowlanymi, laboratoriami biotechnologicznymi jak również realizuje projekty naukowe wspólnie z renomowanymi instytutami rolniczymi i uniwersytetami. Poprzez stały dialog z rolnictwem i przemysłem firma stara się rozpoznać aktualne i przyszłe potrzeby rynku po to, aby hodować odmiany o  stale rosnącym potencjale plonotwórczym i odporności na choroby oraz o dużej zdolności adaptacji do lokalnych warunków środowiskowych.
Ponad dziesięć lat mija zanim odmiana, po okresie selekcji, testów polowych i laboratoryjnych i urzędowych badaniach potwierdzających jej korzystne właściwości, trafia na rynek. Paleta odmian KWS ZBOŻA odzwierciedla najwyższy poziom nowoczesnej hodowli zbóż.


Poprzez dialog do sukcesu

Przejrzystość i bezstronność to ważne zasady w naszym przedsiębiorstwie. Obiektywna informacja i komunikacja to podstawa naszych stosunków handlowych. Nasi współpracownicy uosabiają kompetencje i jakość przedsiębiorstwa. Swoją fachową wiedzę wykorzystują w kontaktach z  rolnikami, zakładami  przetwórczymi, urzędami i partnerami handlowymi, zyskując przy tym nowe doświadczenia pomocne w ich dalszym rozwoju. Ważne kontakty nawiązywane są podczas prezentacji odmian na dniach pola, przy bezpośrednich wizytach przedstawicieli u rolnika jak również poprzez internet i media. KWS ZBOŻA przyzwyczaiła już swoich Klientów do wysokiej jakości swoich produktów, które cieszą się dużym uznaniem w całej Europie. Grupa ma zamiar dalej prowadzić dialog z rolnikami w celu osięgnięcia wspólnego sukcesu. Ta współpraca hodowców roślin z rolnikami i z przemysłem nigdy nie zawiodła i jesteśmy przekonani, że przyniesie ona kolejne owocne rezultaty, gdyż lista sukcesów firmy nie została zamknięta.


Nasz cel - najwyższa jakość

Ścisłe zarządzanie jakością na wszystkich płaszczyznach hodowli i produkcji materiału nasiennego wynika z naszych ambicji aby dawać do dyspozycji rolnikowi wysokoplenne odmiany i certyfikowany materiał siewny najwyższej jakości.