O nas:

Na polskim podwórku

W Polsce firma zapoczątkowała swoją działalność w 1995 r. od założenia swojej filii  o nazwie Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. W 1999 r. Grupa LP przejęła 85% udziałów firmy KonRolPasz. Kolejnym etapem rozwoju była fuzja Lochow-Petkus Polska z KonRolPasz-em, co nastąpiło w 2002 r. Dzięki temu połączeniu powstała silna jednostka gospodarcza skupiająca zadania handlowe, hodowlane, marketingowe i produkcyjne.

Z dniem 1 lutego 2008 roku Lochow-Petkus Polska zmieniło nazwę na Lochow Polska Sp. z o. o.
Gatunkiem o największym znaczeniu jest żyto mieszańcowe, następnie jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies i rzepak. W Polsce prowadzimy rozmnożenia własnych odmian, głównie na poziomie przedbazowym i bazowym. Oferujemy materiał siewny najwyższej jakości, przygotowany na nowoczesnej linii produkcyjnej, w której skład poza tradycyjną czyszczalnią sitową, tryjerami i stołem sortującym wchodzą sortowniki optyczne najnowszej generacji. Podstawową maszyną w linii zaprawiania jest zaprawiarka porcjowa o wadze porcji do 150 kg. Jesteśmy świadomi niebezpieczeństwa jakie stwarza wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Brak skutecznych rozwiązań w tym zakresie obniża jakość procesu zaprawiania materiału siewnego. W celu wyeliminowania zjawiska zapylenia kurzem w zakładzie oraz maksymalnego odpylenia nasion w trakcie procesu przygotowywania materiału siewnego, zainstalowaliśmy zaawansowany technologicznie system odpylania o mocy ponad 130 kW i łącznej wydajności powietrza blisko 120 tys. m3/h. System aspiracji jest zintegrowany z całym ciągiem linii przygotowującej materiał siewny. Dzięki zaawansowanej linii technologicznej, dbałości i odpowiedzialności naszych pracowników, wprowadzamy na rynek materiał siewny bardzo wysokiej jakości, czego potwierdzeniem jest otrzymanie w 2016 roku przez KWS Lochow Polska Sp. z o. o. międzynarodowego certyfikatu ESTA, który potwierdza wysoką jakość procesu zaprawiania.

Aby oferowane do sprzedaży odmiany były dobrze dopasowane do polskich warunków glebowo-klimatycznych, na terenie Polski prężnie działa dział hodowli roślin, którego trzon stanowi hodowla twórcza żyta mieszańcowego. Firma posiada własną sieć doświadczalną, w której oprócz żyta testuje się również inne hodowane w Niemczech gatunki: pszenicę, jęczmień, pszenżyto oraz rzepak. Nowe kreacje sprawdza się pod kątem plenności, mrozoodporności, odporności na stresy związane z suszą i upałem, odporności  na najważniejsze choroby występujące w zbożach oraz pod względem  cech jakościowych.