Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2015.

Jęczmień ozimy

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Rzędowość Porównaj
Antonella wielorzędowy
Bartosz wielorzędowy
Fridericus wielorzędowy
Henriette wielorzędowy
Holmes wielorzędowy
Karakan wielorzędowy
Kobuz wielorzędowy
KWS Kosmos Nowość wielorzędowy
KWS Meridian wielorzędowy
Lomerit wielorzędowy
Maybrit wielorzędowy
Metaxa dwurzędowy
Nickela dwurzędowy
Quadriga wielorzędowy
Scarpia wielorzędowy
Souleyka wielorzędowy
SU Elma wielorzędowy
SU Melania wielorzędowy
SU Vireni dwurzędowy
Titus wielorzędowy
Vincenta dwurzędowy
Wintmalt dwurzędowy
Zenek wielorzędowy