Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2013.

Jęczmień ozimy

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Rzędowość Porównaj
Amarena wielorzędowy
Antonella wielorzędowy
Bartosz wielorzędowy
Bażant wielorzędowy
Epoque wielorzędowy
Fridericus wielorzędowy
Henriette wielorzędowy
Holmes wielorzędowy
Karakan wielorzędowy
KWS MERIDIAN Nowość wielorzędowy
Laverda wielorzędowy
LOMERIT wielorzędowy
Matilda wielorzędowy
Maybrit wielorzędowy
Merle wielorzędowy
Merlot wielorzędowy
Metaxa dwurzędowy
Nickela dwurzędowy
Rosita wielorzędowy
Scarpia wielorzędowy
Souleyka wielorzędowy
Tiffany
Titus wielorzędowy
Traminer wielorzędowy
Wendy wielorzędowy
WINTMALT dwurzędowy