Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2017.

Jęczmień ozimy

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Rzędowość Porównaj
Antonella wielorzędowy
Arenia wielorzędowy
Brosza dwurzędowy
Fridericus wielorzędowy
Henriette wielorzędowy
Holmes wielorzędowy
Jakubus wielorzędowy
Kaylin wielorzędowy
Kobuz wielorzędowy
KWS ASTAIRE Nowość wielorzędowy
KWS HIGGINS Nowość wielorzędowy
KWS KOSMOS wielorzędowy
KWS MERIDIAN wielorzędowy
LOMERIT wielorzędowy
Maybrit wielorzędowy
Metaxa dwurzędowy
Nele wielorzędowy
Quadriga wielorzędowy
Scarpia wielorzędowy
Souleyka wielorzędowy
SU Elma wielorzędowy
SU Melania wielorzędowy
SU Vireni dwurzędowy
Titus wielorzędowy
Vincenta dwurzędowy
Zenek wielorzędowy
Zita dwurzędowy