Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2014.

Jęczmień ozimy

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Rzędowość Porównaj
Antonella wielorzędowy
Bartosz wielorzędowy
Epoque wielorzędowy
Fridericus wielorzędowy
Henriette wielorzędowy
Holmes wielorzędowy
Karakan wielorzędowy
Kobuz wielorzędowy
KWS Meridian wielorzędowy
Lomerit wielorzędowy
Maybrit wielorzędowy
Metaxa dwurzędowy
Nickela dwurzędowy
Scarpia wielorzędowy
Souleyka wielorzędowy
SU Melania wielorzędowy
SU Vierni dwurzędowy
Titus wielorzędowy
Wintmalt dwurzędowy
Zenek wielorzędowy