Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2018.

Pszenica jara

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Grupa jakościowa Porównaj
Arabella A
Atrakcja A
Bombona E
Fala A
Frajda B
Goplana A
Harenda B
Izera A
Jarlanka A
Kamelia B
Kandela A
KWS Sunny Nowość A
KWS Torridon A
Mandaryna A
MHR Jutrzenka A
Monsun A
Nimfa A
Ostka Smolicka o/ A
Rusałka A
Serenada A
Struna A
Trappe B
Tybalt A
Varius A
WPB Skye A