Odmiany:

Porównanie odmian

Proszę wybrać gatunek i porównać odmiany według klasyfikacji przedstawionej w Liście Opisowej Odmian 2014.

Pszenżyto ozime

Proszę wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 5 odmian do porównania.
Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć "Porównaj".

Odmiana Typ wzrostu Porównaj
Agostino krótkosłome
Alekto krótkosłome
Algoso tradycyjne
Aliko tradycyjne
Amorozo tradycyjne
Atletico krótkosłome
Baltiko krótkosłome
Bereniko tradycyjne
Borowik tradycyjne
Borwo krótkosłome
Cerber tradycyjne
Cyrkon tradycyjne
Elpaso tradycyjne
Fredro tradycyjne
Gniewko krótkosłome
Grenado krótkosłome
KWS Trisol tradycyjne
Leontino tradycyjne
Maestozo tradycyjne
Magnat krótkosłome
Mikado krótkosłome
Moderato tradycyjne
Palermo tradycyjne
Pawo tradycyjne
Pigmej krótkosłome
Pizarro tradycyjne
Sorento tradycyjne
Subito tradycyjne
Todan tradycyjne
Tomko tradycyjne
Torino tradycyjne
Transfer tradycyjne
Trigold tradycyjne
Trismart tradycyjne
Tulus tradycyjne
Twingo krótkosłome
Wiarus krótkosłome
Witon tradycyjne