Odmiany:

Burak cukrowy

Informacji na temat odmian buraka cukrowego oraz technologii uprawy udzielą Państwu pracownicy KWS Polska.

KWS Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
Poland

Telefon: + 48 61  873 88 00
Fax: + 48 61 873 88 08

E-mail: biuro@remove-this.kws.com

www.kws.pl