Odmiany:

Tocada

TOCADA - dużo dorodnego ziarna

Wysoki potencjał plonowania - idealna odmiana do intensywnych technologii uprawy

Dobra tolerancja na gorsze warunki glebowe - możliwość uprawy na glebach „granicznych” dla jęczmienia jarego, będących w dobrej kulturze

Dobrze wykształcone ziarno - możliwość wykorzystania zarówno na cele paszowe jak i konsumpcyjne

Duża odporność na wyleganie - większe bezpieczeństwo uprawy i łatwiejszy zbiór

Profil odmiany

Kierunek użytkowania pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru 2006
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 98
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 100
Masa 1000 ziarn [g] 50,8
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 6,7
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,8
Czarna plamistość [skala 9°] 7,4
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 72
Wyleganie [skala 9°] 6,1
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 197
Jakość
Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 87
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 4
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

* - Średni plon z doświadczeń 2011-2013 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2014

skala 9°:
1 - ocena najmniej korzystna   
9 - ocena najbardziej korzystna   


UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.