Odmiany:

Groch

Odmiana Krótka charakterystyka
Casablanca odmiana o bardzo dobrej odporności na wyleganie oraz o wysokim plonie białka
Santana ogólnoużytkowa odmiana sprawdzona w praktyce