Odmiany:

Żyto ozime

Żyto hybrydowe

Odmiana Typ odmiany Krótka charakterystyka
Brasetto F1 hybrydowaPlon 121 % wzorca w 2013 roku według PDOiR, bardzo dobry profil zdrowotnościowy, optymalna do uprawy w słabszych warunkach glebowych. System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem.
Gonello F1 hybrydowaPlon 120 % wzorca w 2013 roku według PDOiR, niskie rośliny o dobrej odporności na wyleganie, mozliwość uprawy na stanowiskach z okresowymi niedoborami wody, stabilne parametry jakościowe ziarna. System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem.
Guttino F1 hybrydowaBardzo niskie rośliny o wysokim potencjale plonowania. Wysoka i stabilna liczba opadania.
KWS Bono F1 hybrydowaOdmiana żyta hybrydowego nowej generacji o podwyższonej odporności na stres związany z brakiem wody. System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem. Plon 120 % wzorca w badania rejestrowych 2012-2013 r.
Palazzo F1 hybrydowaPlon 122 % wzorca w 2013 roku według PDOiR, doskonała odporność na wyleganie, możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych. System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem. PALAZZO z powodzeniem może być uprawiana na ziarno jak i na biomasę.
Visello F1 hybrydowaBardo popularna odmiana żyta w Polsce, ze względu na wierne plonowanie oraz elastyczność w uprawie. Plon 116 % wzorca w 2013 roku według PDOiR, przeciętne wymagania glebowe, system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem.

Żyto hybrydowe GPS

Odmiana Typ odmiany Krótka charakterystyka
KWS PROGAS Nowość hybrydowaOdmiana dedykowana do uprawy w kierunku produkcji biomasy.
Palazzo F1 hybrydowaPlon 122 % wzorca w 2013 roku według PDOiR, doskonała odporność na wyleganie, możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych. System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem. PALAZZO z powodzeniem może być uprawiana na ziarno jak i na biomasę.