Odmiany:

Monsun

MONSUN A - do siewu tradycyjnego i alternatywnego

Odmiana przewódkowa - elastyczny termin siewu (bardzo późna jesień albo wczesna wiosna)

Grupa jakościowa A - łatwość zbytu wyprodukowanego surowca

Duża odporność na porastanie ziarna w kłosach - długo utrzymująca się dobra jakość ziarna w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w czasie zbioru

Dobrze wypełnione ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren

Profil odmiany

Grupa jakościowa A
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 96
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 97
Masa 1000 ziaren [g] 43,1
Odporność na choroby
Rdza brunatna [skala 9°] 6,9
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,2
Septorioza liści [skala 9°] 6,9
Septorioza plew [skala 9°] 6,7
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,2
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,1
Mączniak prawdziwy [skala 90] 7,0
Cechy rolniczo-użytkowe
Wysokość roślin [cm] 87
Odporność na wyleganie [skala 9°] 7,7
Termin kłoszenia [liczba dni od 1.01] 163
Termin dojrzałości [liczba dni od 1.01] 213
Ilość glutenu mokrego 7
Liczba opadania 9
Zawartość białka 6

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.