Odmiany:

Pszenica ozima

Odmiana Grupa jakościowa Krótka charakterystyka
Cubus (EU) AWczesne dojrzewanie, odpowiednia odmiana na tereny z krótkim okresem wegatacji lub na stanowiska z deficytami wody, bardzo dobre parametry jakościowe ziarna.
Galvano (EU) AWysoki poziom plonowania, duża gęstość ziarna w stanie zsypnym, korzystne cechy rolniczo-użytkowe, dobra odporność na choroby, szczególnie na septoriozę i choroby kłosa, wysoka liczba opadania i dobre właściwości technologiczne ziarna
Julius (EU) AWedług urzędowych wyników ziarno odmiany JULIUS spełniło normy dla grupy jakościowej E. Odmiana o wysokiej zimotrwałosci (5,0), mozliwość uprawy na terenie całego kraju.
KWS DACANTO BBardzo wysokie parametry jakościowe ziarna, bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosach.
KWS MAGIC Nowość BBardzo wysoka odporność na choroby liści i kłosa, wysoka zawartość białka o duży wskaźnik sedymentacji SDS.
KWS OZON BZimotrwałość na poziomie 4 według PDOiR, bardzo wysoki poziom plonowania po trudnej zimie 2012. Odmiana wzorcowa w COBORU.
KWS Pius (EU) ABardzo wysoka odporność na mączniaka oraz choroby podstawy źdźbła. Grupa jakościowa A - ziarno o wysoki wskaźniku sedymentacji SDS oraz średniej zawartości białka.