Odmiany:

Pszenica ozima

Odmiana Grupa jakościowa Krótka charakterystyka
CUBUS AWczesne dojrzewanie, odpowiednia odmiana na tereny z krótkim okresem wegetacji lub na stanowiska z deficytami wody, bardzo dobre parametry jakościowe ziarna.
Fenomen AOścista pszenica jakościowa, która łączy bardzo dobrą zimotrwałość i parametry jakościowe ziarna. Bardzo odporna na wyleganie dedykowana do intensywnej uprawy. Sprawdza się na stanowiskach granicznych dla pszenicy oraz zagrożonych szkodami łowieckimi.
JULIUS AWedług urzędowych wyników ziarno odmiany JULIUS spełniło normy dla grupy jakościowej E. Odmiana o wysokiej zimotrwałosci (5,0), możliwość uprawy na terenie całego kraju.
KWS Dacanto BOdmiana o wysokim stabilnym plonowaniu z dobrą jakością technologiczną ziarna, przydatna do uprawy w opóźnionych terminach siewu.
KWS Dakotana AOdmiana z grupy jakościowej o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju, posiada wysoką zawartość białka w ziarnie i cechuje się znakomitą odpornością na choroby liści.
KWS EMIL Nowość BBezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bardzo duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
KWS Livius BOdmiana z grupy chlebowej łącząca wysoki potencjał plonotwórczy z bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. Posiada bardzo dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła, fuzariozę kłosa oraz brunatną plamistość liści. Przydatna do uprawy w opóźnych terminach siewu.
KWS Loft BOdmiana o zdecydowanie najwyższym potencjale plonowania w badaniach rejestrowych. Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - wysoka odporność na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła. Bardzo dobrze dopasowuje się do stanowiska, toleruje opóźnione terminy siewu. Posiada znakomitą odporność na porastanie ziarna, zachowuje wysoką liczbę opadania nawet w przypadku opóźnionego zbioru.
KWS Magic BOgromny potencjał plonowania, odmiana osiągneła 114% wzorca na poziomie a1 w doświadczeniach PDOiR w 2013 roku i 109 % wzorca na poziomie a2 w 2014 roku. Odmiana sprawdzona i uprawiana na terenie całego kraju, z powodzeniem uprawiana również w systemach bezorkowych. Posiada bardzo dobry profil zdrowotnościowy i cechuje się bardzo dobrymi parametrami ziarna - wysoka stabilna liczba opadania, wysoka zawartość białka oraz glutenu mokrego.
KWS Malibu AOdmiana o wysokim potencjale plonowania do 109% wzorca w badaniach rejestrowych. Sprawdza się w trudnych warunkach glebowych, posiada podwyższoną tolerancję na jony glinu. Posiada wysoką odporność na fuzariozę kłosa i rdzę brunatną. Przydatna do uprawy po kukurydzy.
KWS MONTANA EWydajna pszenica z grupy elitarnej o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym i wybitnych parametrach jakościowych ziarna.
KWS Ozon BOdmiana rekomendowana do uprawy na listach odmian zalecanych w 12 województwach. Posiada dobrą zimotrwałość i znakomite zdolności adaptacyjne, przydatna do uprawy w opóźnionych terminach siewu. Wyróżnia się bardzo grubym ziarnem i wysoką liczbą opadania.
KWS PIUS ABardzo wysoka odporność na mączniaka oraz choroby podstawy źdźbła. Grupa jakościowa A - ziarno o wysoki wskaźniku sedymentacji SDS oraz średniej zawartości białka.
Rockefeller CPszenica z grupy paszowej C odpowiednia do uprawy na cele paszowe oraz ciastkarskie, wyróżnia się znakomitym profilem zdrowotnościowym, posiada bardzo wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz żółtą, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła. Odmiana posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie, z powodzeniem może być uprawiana w technologii intensywnej.
SOLEHIO ABardzo wczesne dojrzewanie, wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody i wysoka jakość ziarna