Odmiany:

JULIUS

Każdy chce go mieć

Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna

Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany

Termin kłoszenia5średni
Termin dojrzewania6średni do późnego
Wysokość roślin5średnia
Skłonność do wylegania4mała do średniej
Zimotrwałość*5duża
Podatność na choroby:
Mączniak4mała do średniej
Septorioza liści4mała do średniej
Rdza brunatna4mała do średniej
Rdza żółta2bardzo mała
Fuzarioza kłosa5średnia
Septorioza plew5średnia
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren [g]6średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a17wysoki
Plon ziarna, poziom a26średni do wysokiego
Jakość:
Liczba opadania8wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka4mała do średniej
Grupa jakościowaA jakościowa

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2016 - wyciąg
* - zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR 2013 w Polsce
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki


UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.