Odmiany:

JULIUS

Każdy chce go mieć

Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna

Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany

Termin kłoszenia 5 średni
Termin dojrzewania 6 średni do późnego
Wysokość roślin 5 średnia
Skłonność do wylegania 4 mała do średniej
Zimotrwałość* 5 duża
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren [g] 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 6 średni do wysokiego
Jakość:
Grupa jakościowa A jakościowa
Liczba opadania 8 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Wskaźnik sedymentacyjny 7 wysoki

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
* - zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR 2013 w Polsce

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2017 - wyciąg

Informacje ważne do 06.2019r.