Odmiany:

KWS Ozon

KWS OZON B - odmiana z werwą

Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym - możliwość uprawy na terenie całego kraju

Dobra odporność na wyleganie - odmiana do intensywnej produkcji

Dobre parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania

Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną - zdrowsze rośliny w łanie

Profil odmiany

Grupa jakościowa B
Rok wpisania do krajowego rejestru 2010
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 46,7
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,8
Rdza brunatna [skala 9°] 7,4
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,5
Septorioza liści [skala 9°] 6,4
Septorioza plew [skala 9°] 6,9
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,2
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Rdza żółta [skala 9°] 8,4
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 85
Wyleganie [skala 9°] 7,7
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] 151
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 204
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 4
Jakość
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 8

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016

skala 9°:
1 - ocena najmniej korzystna   
9 - ocena najbardziej korzystna   


UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.