Odmiany:

KWS OZON

Odmiana z werwą

Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym - możliwość uprawy na terenie całego kraju

Dobra odporność na wyleganie - odmiana do intensywnej produkcji, polecana do uprawy na bardzo dobrych stanowiskach

Solidne parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania

Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną - dobrze zbilansowany profil zdrowotnościowy, zdrowsze rośliny w łanie, mniejsze nakłady na fungicydy

Profil odmiany

Grupa jakościowa B
Rok wpisania do krajowego rejestru 2010
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 100
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 100
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,8
Rdza brunatna [skala 9°] 7,7
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,5
Septorioza liści [skala 9°] 6,5
Septorioza plew [skala 9°] 7
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,3
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Rdza żółta [skala 9°] 8,7
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 84
Wyleganie [skala 9°] 7,7
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] 149
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 4
Jakość
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 90
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 8

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.