Odmiany:

Pszenżyto ozime

Odmiana Krótka charakterystyka
KWS AVEO Nowość Zdrowy i odporny na wyleganie.
KWS Trisol Bardzo dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. Doskonale wykształcone ziarno - dobry surowiec paszowy. Wysoka odporność na fuzariozę kłosa oraz mączniaka i rdzę brunatną.