Odmiany:

KWS Bono F1

KWS BONO - tolerancyjne na suszę

Większa odporność na suszę - odmiana z systemem POLLENPLUS® z wysokim potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego

Wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę źdźbłową i brunatną oraz mączniaka i rynchosporiozę

Wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil odmiany

Rok wpisania do krajowego rejestru 2014
Typ odmiany hybrydowa
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 121
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 119
Masa 1000 ziaren [g] 31,7
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,3
Rdza brunatna [skala 9°] 6,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,4
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,8
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,2
Septorioza liści [skala 9°] 7
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 140
Wyleganie [skala 9°] 4,9
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Sporysz [g/kg] 0,4
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 205
Jakość
Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 74
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 4
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 3
Wydajność mąki [%] 52,6
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,7
Końcowa temp. kleikowania [°C] 71,3
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 598
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 64,7

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.