Odmiany:

KWS BONO F1

Tolerancyjne na suszę

Większa odporność na suszę - wysoki potencjał plonowania również w warunkach stresu wodnego

Wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra zdrowotność łanu

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil odmiany

Rok wpisania do krajowego rejestru 2014
Typ odmiany Hybrydowa
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 126
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 124
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,5
Rdza brunatna [skala 9°] 7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,5
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,6
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,3
Septorioza liści [skala 9°] 7
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 143
Wyleganie [skala 9°] 5,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 131
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 204
Jakość
Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 75
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 3
Wydajność mąki [%] 52,2
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,8
Końcowa temp. kleikowania [°C] 71,2
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 587
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 64,4

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.