Odmiany:

KWS Bono F1 Nowość

KWS BONO - tolerancyjne na suszę

Większa odporność na suszę - odmiana z systemem POLLENPLUS® z wysokim potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego

Wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę źdźbłową i brunatną oraz mączniaka i rynchosporiozę

Wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil odmiany

Rok wpisania do krajowego rejestru 2014
Typ odmiany hybrydowa
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 122
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 120*
Masa 1000 ziarn [g] 31,7
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,4
Rdza brunatna [skala 9°] 6,5
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,3
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 134
Wyleganie [skala 9°] 4,5
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Jakość
Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 77
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 7
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wydajność mąki [%] 51,7
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,7
Końcowa temp. kleikowania [°C] 73,1
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 64,5
Sporysz [g/kg] 0,6

* - Średni plon z doświadczeń 2012-2014 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2015

skala 9°:
1 - ocena najmniej korzystna   
9 - ocena najbardziej korzystna   


UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.