Odmiany:

Palazzo F1

PALAZZO - fest odporność na wyleganie

Bardzo wysoka odporność na wyleganie - idealna do uprawy w warunkach zwiększonego ryzyka wylegania roślin, np. przy nawożeniu gnojowicą

Odmiana szeroko sprawdzona przez praktykę rolniczą i doświadczalnictwo - zalecana do uprawy przez LOZ aż w 13 województwach

Możliwość wykorzystania ziarna jako surowca paszowego - niższe koszty produkcji pasz dla bydła i trzody chlewnej

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil odmiany

Rok wpisania do krajowego rejestru 2009
Typ odmiany hybrydowa
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 119
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 119
Masa 1000 ziarn [g] 33,8
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,7
Rdza brunatna [skala 9°] 6,1
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 6,7
Rynchosporioza [skala 9°] 7,3
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 143
Wyleganie [skala 9°] 5,1
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Jakość
Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 81
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 6
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 1
Wydajność mąki [%] 49,9
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,8
Końcowa temp. kleikowania [°C] 74,1
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 63,2
Sporysz [g/kg] 0,1

* - Średni plon z doświadczeń 2012-2014 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2015

skala 9°:
1 - ocena najmniej korzystna   
9 - ocena najbardziej korzystna   


UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.