Serwis:

Żyto z perspektywy 2012 – Międzynarodowy Kongres RYE BELT

13.06.2012

Pierwszy Międzynarodowy Kongres „Żyto z perspektywy 2012“, który odbył się 23 i 24 maja 2012, przyciągnął do Poznania wielu ekspertów, zarówno badaczy jak i praktyków. Kongres został zainicjowany przez pomysłodawców i realizatorów Projektu RYE BELT, działających w ramach tego Projektu na rzecz poprawy konkurencyjności rolników prowadzących uprawy żyta w całej Europie.

więcej

Zapraszamy na nasze demo farmy

06.06.2012

Zapraszamy Państwa na tradycyjne spotkania na naszych demo farmach. W programie tych imprez przewidujemy polową prezentację naszych odmian zbóż (gatunków jarych jak i ozimych), oraz zapewniamy możliwość uzyskania bezpośrednich informacji dotyczących technologii uprawy poszczególnych odmian.

więcej

Żyto mieszańcowe – jak powstaje nowa odmiana?

31.05.2012

Mieszańcową (także hybrydową lub heterozyjną) nazywamy odmianę wykorzystującą efekt heterozji, czyli zjawisko bujności mieszańców pokolenia F1 polegające na tym, że potomstwo przewyższa pod względem jednej lub kilku cech (ilościowych) formy rodzicielskie.

więcej

Katalog odmian zbóż ozimych 2012.

17.05.2012

KWS MAGIC i KWS TORRIDON - nowe odmiany pszenicy wpisane do Krajowego Rejestru.

02.04.2012

Odmiana pszenicy ozimej o bardzo wysokim potencjale plonowania. W badaniach rejestrowych 2010-2011 uzyskała najwyższy plon ziarna na obu poziomach agrotechniki. Plonowała nie tylko lepiej od wszystkich odmian wzorcowych, ale również od wszystkich innych odmian – kandydatów do zarejestrowania (poziom a1 -  112% wzorca, poziom a2  - 108% wzorca). Cechuje się bardzo dobrą odpornością na choroby liści  - mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość i septoriozę liści oraz dobrą odpornością  na...

więcej

Żyto z perspektywy 2012 – Kongres RYE BELT 23 – 24.05.2012 w Poznaniu.

21.03.2012

W dniach 23-24.05.2012 w Poznaniu organizujemy Międzynarodowy Kongres RYE BELT. Jeśli uprawiasz żyto, interesujesz się żytem, prowadzisz badania naukowe związane z tematyką żyta – zgłoś swój udział w kongresie.

więcej

Odmiany KWS ZBOŻA na Listach Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarach poszczególnych województw w 2012 roku.

12.03.2012

Większość odmian z naszej bogatej oferty odmianowej znajduje się na listach Krajowego Rejestru odmian. Zostały więc one gruntownie przebadane w polskich warunkach glebowo-klimatycznych w oficjalnych badaniach COBORU, a wcześniej w ścisłych doświadczeniach własnych.

więcej

Pierwsza dawka azotu w życie hybrydowym

07.03.2012

W celu wykorzystania pełnego potencjału plonowania żyta hybrydowego oraz produktywności pola, na którym roślina ta jest uprawiana, należy zadbać o kilka elementów agrotechniki, które będą wykonywane w terminie wiosennym. W celu oszacowania wielkości pierwszej dawki azotu, należy określić stan plantacji żyta po zimie oraz ilość pędów na jednostce powierzchni.

więcej

XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

06.03.2012

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska KWS ZBOŻA i KWS Polska w czasie XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbędą się w Kielcach w dniach 16-18.03.2012. Nasze stoisko znajduje się w hali „E” stoisko nr 6.

więcej

Wyższa jakość materiału siewnego odmian KWS ZBOŻA

21.02.2012

Od jesieni 2011 uruchomiliśmy program monitorowania jakości materiału siewnego oferowanego do sprzedaży przez naszych licencjobiorców. Program ma na celu podwyższenie standardów jakościowych przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego w stopniu C/1 i wskazanie naszym klientom przedsiębiorstw, w których można nabyć materiał siewny w parametrach lepszych niż wskazują na to aktualnie obowiązujące urzędowe normy w Polsce.

więcej